Bewustzijnsenergie


 

’Houd je Bewustzijn heel, ongefragmenteerd.’

CHRISTUS zegt:

“Het is van het grootste belang voor je gezondheid, relaties, succes in het leven en je geluk, dat je de ware aard van Bewustzijn (Brieven 4.(A) & 4 (B) [5 & 6] en verder) en van je eigen unieke Bewustzijn volledig begrijpt.”

“Je moet volledig begrijpen dat wat je DENKT – en VOELT – en wat je DOET, een ‘bewustzijnsenergie’ is die het gehele weefsel van je ervaringen in het leven vormt. Het is de drijvende kracht achter alles wat er met jou gebeurt en wat je doet. Het is de grond waarop jij je leven bouwt en het krachtreservoir dat stuwkracht geeft aan je dagelijkse leven. Het is alles wat jij op dit huidige moment voorbij je ziel BENT. Het is de volledige draagwijdte van alles wat je op dit precieze moment kunt zijn en doen. De staat van je bewustzijn beperkt of bevordert je welzijn. Daarom is de inhoud van je bewustzijn, het niveau van je spiritueel gewaarzijn, inzichten, waarnemingen, overtuigingen, kennis, gedragsnormen, karaktereigenschappen, zedelijkheid, jouw schat waaruit jij je leven opbouwt. Je kunt enkel bouwen op wat jij op dit huidige moment bent. En wat je construeert, zal uit de elementen of bouwstenen van jouw bewustzijn gebouwd worden – niets anders.”

“Daarom, zoals honderdduizenden mensen wereld‑wijd ontdekken – als jij je leven wilt veranderen, zul je eerst je bewustzijn moeten veranderen.”

(Brief 5 [7] zal je heel duidelijk beschrijven hoe je dit doet)

“Wanneer je een auto bestuurt, vergewis jij je ervan (als je verstandig bent) dat ieder onderdeel van de auto goed werkt. Er dient aandacht besteed te worden aan iedere minieme factor die bijdraagt tot het probleem‑loos rijden van je auto – de accu geladen en kabels aangesloten. Bougies schoongemaakt en afgesteld, benzine in de tank, oliereservoir enzovoort.”

“Daarom, om een gelukkig succesvol leven te scheppen, moet je de grootste en dagelijkse zorg besteden aan de verschillende elementen en facetten van je bewustzijn.”

“Je zult onthouden en proberen kritiekloos en oordeelloos te zijn, want deze zijn destructief voor anderen en uiteindelijk zullen wij ons in een soortgelijke vuurlinie bevinden. Je zult je boosheid trachten te beheersen en in je geest naar redenen zoeken waarom het doelwit van je boosheid zich gedragen heeft zoals het gedaan heeft. Dit zal je boosheid verminderen. Je zult liefdevolle trekjes proberen te vinden bij iedereen die je gedurende de dag ontmoet of ziet, anders zul je, geheel onwetend, een beledigende bewustzijnsenergie uitstralen die door anderen opgepikt en je aangerekend zal worden.”

Al deze bewustzijnsaspecten zijn je mogelijk al bekend. Maar nu wil Ik je vertellen over de gevaren van het fragmenteren van je bewustzijn.

Je doet dit zelfs wanneer je een leugentje om bestwil vertelt. Een regelrechte leugen is een afschuwelijke belediging voor je eigen bewustzijn en het bewustzijn van de luisteraar. Je mag denken dat het geen gevolg heeft, maar wanneer je liegt, zend je een stroom van vals bewustzijn uit, waarbij je verwacht dat andere mensen er hun antwoord op bouwen. Een dergelijk defect in je bewustzijn schept, aangezien je weet dat je gelogen hebt, gaten in het weefsel van je eigen bewustzijn.

Waar er gaten in je bewustzijn zijn, is er een hiaat in de levenskracht die je besteedt aan activiteiten en doelen en een storing in het bewustzijn dat je gezond en gelukkig houdt. Zelfs in je communicatie zal het een gebrek aan levendigheid en zekerheid veroorzaken, die diegenen met hele en gezonde bewustzijnsweefsels kunnen overbrengen wanneer ze tegen anderen spreken of zelfs eenvoudig een gesproken boodschap achterlaten.

Een gezond bewustzijn wordt geschapen wanneer je anderen behandelt zoals je zelf behandeld wilt worden. Vervul daarom je beloftes of tref voorzieningen, zodat het breken van een belofte niet voor onnodige frustratie of ongelukkig-zijn of moeilijkheden zorgt. Vertel de waarheid op zo’n manier dat je luisteraar niet beledigd wordt. Liefde vindt altijd een manier.

’Verzin’ geen verhalen om van jezelf een held of heldin of slachtoffer te maken.

Overdrijf een situatie op geen enkele manier, aangezien je iemand anders met een valsheid in hun gedachten kunt wegsturen. Dit kan veel schadelijker voor hen zijn dan jij je kunt voorstellen. Wees er nooit en te nimmer de oorzaak van dat iemand anders struikelt of valt op zijn dagelijkse pad.

Laat alles wat je denkt, zegt of doet een harmonieus geheel zijn dat in je geest en hart geleid wordt door liefde en bewogenheid voor het welzijn van iedere andere persoon. Op deze manier schep je de fundering van een heel, gelukkig leven voor jezelf. Je schept het type bewustzijn dat gemakkelijk afgestemd wordt op dat van Goddelijk Bewustzijn.

Dan gebeuren er wonderen.

Als het je aan succes ontbreekt, onderzoek je bewustzijn.

Houd jij je woord?
Deze teksten zijn onderworpen aan Christus’ recht. Vergeet niet dat deze teksten afkomstig zijn uit het Hoogste Rijk van Goddelijk Bewustzijn en door Hem worden beschermd. Elk citaat dient onveranderd blijven, zowel in tekst als in opmaak, gerapporteerd aan de moeder website en als er giften of andere inkomsten worden ontvangen door het gebruik van deze teksten wordt tiende van de opbrengst verwacht.