Christusbewustzijn


 

CHRISTUS zegt:

“Het is niet voldoende om bezorgd te zijn over je leven op aarde. Je zou net zo bezorgd moeten zijn over je leven en welzijn wanneer jij je in de volgende dimensies begeeft.”

“Hier, meer dan ooit, bevind je jezelf in de dimensie van ‘Zijn’, die de uiterlijke manifestatie van je eigen bewustzijn is, maar zelfs in een nog hogere mate dan toen je op aarde was.”

“Op aarde schep je wel je eigen unieke omgeving uit het weefsel van je algehele bewustzijn, maar je kunt ook deelnemen aan de omgeving van je buurman wanneer jullie elkaar ontmoeten of samen leven. Dit betekent dat wanneer jij op aarde bent, jij je naar een aangenamere omgeving kunt begeven, aardigere mensen ontmoeten dan je eigen bewustzijn gewoonlijk schept of naar je toetrekt. Maar deze onverenigbaarheid leidt tot frictie en ongemak.”

Mensen voelen zich ofwel buiten hun gemakszone, ofwel verstijfd door het hogere bewustzijn dat ze tegenkomen en kunnen niet wachten om naar de lagere bewustzijnsomgeving terug te gaan, waarin zij zich op hun gemak voelen. Sommige mensen worden aangetrokken tot en geboren in een bewustzijnslaag waarin ze voelen dat ze een vreemdeling zijn en beginnen er spontaan, zelfs in hun kindertijd, aan te werken om zich te begeven naar de bewustzijnslaag waarin ze in staat zijn te gedijen.

Het BEWUSTZIJNsniveau waarmee je sterft, is het niveau dat je terug zult brengen.

Soms kan een persoon met een hoog spiritueel waarnemingsniveau, bij de geboorte, aangetrokken worden tot een gezin met een lager spiritueel niveau, omdat de omgeving hun gewaarzijn zal versterken en hun spirituele uithoudingsvermogen vergroten, terwijl ze in hun vroege jaren worstelen om terug te keren naar hun rechtmatige bewustzijns’huis’ in de spirituele laag op aarde - en later, in de volgende wereld.

Net zoals jij je onontwikkelde bewustzijn ervaart wanneer je heengaat, zo ga je naar de hogere dimensies die je eigen bewustzijn reflecteren wanneer je verscheidene keren gereïncarneerd bent en gewerkt hebt om spiritueel inzicht te verwerven. Je merkt dat jij en ieder ander die je ontmoet, hetzelfde bewustzijn hebben. Je zult gemagnetiseerd worden in de omstandigheden die verenigbaar zijn en waaraan jij, op grond van je eigen scheppingskracht, volmaakt kunt bijdragen.

Als, bij het heengaan, het bewustzijn ego‑georiënteerd en venijnig is, zal het individu snel reïncarneren, aangezien het gevoel van ongemak ondraaglijk zal zijn. Zo iemand keert met plezier in een andere identiteit naar de aarde terug. Op dit bestaansniveau lijken de aardse omstandigheden de voorkeur te hebben boven die in de astrale wereld. Het duurt vele levens voor de ziel ontwaakt tot het feit dat ontsnapping enkel mogelijk is wanneer de menselijke geest zich ertoe aanzet te trachten om de waarnemingen en het bewustzijn tot een draaglijkere gemakszone te verheffen.

Hoe spiritueler het bewustzijn van iemand voor hij heengaat, hoe meer hij teruggeblikt heeft op zijn leven, inzicht verworven heeft in de overheersing van het ego op zijn geest en gevoelens, de schade die hij in het leven van anderen heeft toegebracht, het ongeluk dat hij veroorzaakt heeft, hoe groter de spirituele vooruitgang die ze zullen maken.

Zoals ze brandend berouw voelen, zo wist de pijn van het berouw de egodominantie in hun geest en hart uit, totdat zij, stukje bij beetje, dit leven uiteindelijk verlaten, zich geheel bewust dat het PAD van ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE de enige te volgen weg is.

Dergelijke mensen begrijpen volledig, erkennen en zijn zich duidelijk gewaar dat alle ellende: – ziekte, ontberingen, gebrek aan succes, ongelukkig-zijn ontleend worden aan gebrek aan LIEFDE in iemands benadering van het leven, mensen, omgeving. KRITIEK is de grootste hindernis van allemaal voor innerlijk geluk, omdat het zeer destructief is. Het wordt in het leven van de persoon weerspiegeld, omdat wanneer jij oordeelt, jij er zelf de wrange vruchten van zult plukken, zoals de uitdrukking gaat.

Kritiek op anderen tast hun welzijn aan en bijgevolg, ook al brengen we anderen zelfs de minste schade toe, zal de schade opnieuw dubbel en dwars terugkeren.

Daarom, wanneer je het onderneemt om Christus’ Pad te bewandelen, moet je begrijpen dat dit een pad is van onophoudelijke zelfanalyse en de moed vinden om naar je handelingen te kijken in het licht van LIEFDE, bereid om de waarheid over je gedachten en emoties te zien.

Naarmate je op het pad vordert, wordt het gemakkelijker om je in andermans waarneming van de waarheid te verplaatsen, van wat hen drijft, motiveert, hen fouten doet maken in hun relaties, op hun werk en bij naaste familie.

Hoe meer jij je in anderen kunt inleven, begrijpt wat hen motiveert, de moeilijkheden kunt opmerken die hen tot slecht-overwogen handelingen dwingen, hoe hoger je eigen spiritualiteit wordt, je eigen gevoel van mededogen en liefde voor diegenen die – besef je nu – echt hun uiterste best doen in de omgeving en omstandigheden die ze voor zichzelf geschapen hebben.

Vanuit dit standpunt wordt het gemakkelijker om je te verontschuldigen, totdat de tijd komt dat je de waarheid van de andere persoon zo duidelijk ziet, dat je niet kunt wachten om te vergeven en alle spanning en kritiek op hem uit je denken te wissen.

Wanneer jouw tijd gekomen is om over te gaan, zal een dergelijk verlichte persoon, die in vrede en harmonie met de hele wereld leeft, naar een staat van uiterste gezegendheid en vreugde gaan. Ze gaan het Licht in en er wordt niet meer naar de aarde teruggeblikt. Eindelijk merken ze dat ze die dimensie van Zijn ingegaan zijn waar ze tevreden en volledig in vrede zijn.

Na een poosje beginnen ze te merken dat er zelfs nog hogere bestaansdimensies zijn en beginnen ze hun bewustzijn voor te bereiden, te vergroten en uit te breiden om nog hogere trillingen van Goddelijk Bewustzijn te absorberen en worden ze nog scheppender en stralendere zenders van ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE.

Dergelijke mensen zijn waarlijk het CHRISTUSBEWUSTZIJN.
Deze teksten zijn onderworpen aan Christus’ recht. Vergeet niet dat deze teksten afkomstig zijn uit het Hoogste Rijk van Goddelijk Bewustzijn en door Hem worden beschermd. Elk citaat dient onveranderd blijven, zowel in tekst als in opmaak, gerapporteerd aan de moeder website en als er giften of andere inkomsten worden ontvangen door het gebruik van deze teksten wordt tiende van de opbrengst verwacht.