Overvloediger Leven


 

CHRISTUS ZEGT:

Toen Ik in Palestina op aarde wandelde, zei Ik,

“IK BEN GEKOMEN OM JE OVERVLOEDIGER LEVEN TE BRENGEN”

“Heeft iemand in de Christelijke Kerken ooit waarlijk deze uitspraak begrepen?”

“Het Overvloediger Leven mag in je menselijke geest meer energie, vitaliteit, gezondheid betekenen – misschien zelfs rijkdom. Maar vanuit mijn perspectief van de individualisatie van LEVEN ZELF GEWORDEN te zijn, bedoelde Ik iets zo ver voorbij je menselijke waarnemingen op dit moment, dat Ik weet dat dit de juiste tijd is om te proberen je bewustzijn op te tillen naar de hogere niveaus van spiritueel bewustzijn, waar je een glimp zult beginnen op te vangen van de WAARHEID die Ik aan de Joden in Palestina probeerde te openbaren.”

“OVERVLOEDIGER LEVEN!! In de eerdere woorden van deze uitspraak, probeerde Ik het duidelijk te maken dat je menselijke waarnemingen beperkt zijn. In feite, tenzij je al op een waar spiritueel pad bent en de Realiteit zoekt van DAT wat vorm en bewustzijn gaf aan alle scheppen, zul je aan banden gelegd worden door je regerende ‘Vorst’ – het Ego.”

“Het EGO beperkt heel erg het gezichtsveld van je menselijke waarnemingen en visie, aangezien het je bewustzijn dwingt zich uitsluitend op je eigen geluk en overleving te focussen.”

“Het is pas wanneer de ziel van een persoon eerst naar haar menselijke bewustzijn een boodschap uitzendt dat er meer is in het leven dan ‘het zelf’, dat het individu begint meer te willen ontdekken over het leven en de Oorsprongen van het leven.”

“Naarmate het bewustzijn van de menselijke geest geleidelijk aan gewekt wordt uit haar lange ondergeschiktheid aan het Ego, begint het zich veel af te vragen over wat voorbij haar huidige kennis ligt. Aan het begin van haar queeste naar grotere kennis van het onbekende, zal het zich waarschijnlijk aangetrokken voelen tot een religie, aangezien het erop lijkt dat, menselijk gesproken, de Kerken de geheimen van de Bron van Leven in hun wijsheid en leringen moeten hebben.”

“Deze Christelijke onderdanigheid aan Religieuze menselijke dominantie, die claimt de geheimen van het universum te kennen, is een goede kleuterschool voor het zich openende bewustzijn van Ego-gerichte geesten.”

“Gij zult God aanbidden; Gij zult niet doden; gij zult niet stelen; gij zult geen overspel plegen en met de vrouw van uw buurman slapen; gij zult niet kwaadspreken en geen leugens vertellen; gij zult de goederen van uw naaste niet begeren; enzovoort.”

“Al deze regels vallen onder de overheersing van het Ego-Koninkrijk. Ze zijn niet van toepassing op de spirituele rijken van de ziel. De ziel weet van dergelijke menselijke impulsen niets af.”

Het allereerste bevel: ‘De Heer uw God aanbidden’ is een heidens concept.

HEIDENEN richten fetisjen op om te aanbidden. SPIRITUELE AANHANGERS bewegen zich voorbij deze elementaire menselijke praktijken en beginnen het Oneindige – Goddelijke Bewustzijn te ervaren dat alle bewustzijnsvormen op aarde transcendeert.

“Wanneer je lid wordt van een Kerk – vooral een Christelijke of Joodse religie, is de eerste instructie die je te allen tijde moet onthouden dat je voortgekomen bent uit een grootse BRON die je individualiteit en bewustzijn heeft gegeven. Omdat dit zo is, moet jij je onthouden van de Ego Impulsen.”

“De Ego Impulsen dwingen je om ofwel die bezittingen te grijpen waarvan je gelooft dat ze het je comfortabeler of gelukkiger zullen maken, ofwel die elementen en dingen weg te duwen, je ertegen te verdedigen, fysiek indien nodig, die je oncomfortabel maken of als gevaarlijk waargenomen worden voor je leven en welzijn.”

“Bij het aangaan van een religieuze naleving, wordt je onmiddellijke aandacht naar God getrokken en er word je geleerd dat je om God te ‘behagen’ en je van je eigen geluk te vergewissen, alle bovenstaande ego impulsen moet vermijden. Maar dit is nog steeds een door het Ego gedreven voorschrift. Omdat de niet erkende doelstelling erachter de inzet is om geluk en veiligheid te vinden.”

Als je tot een Christelijke Kerk behoort, dan is er gewoonlijk het volgende:

“Tenzij je God behaagt – zondig je”

“Zoals je misschien kunt zien, legt deze uitspraak ernstige beperkingen op aan je vermogen om het leven te waarderen. Je wordt in een mentale kooi geplaatst die je geest binnen deze ijselijke waarschuwingen gevangenzet, dat tenzij je God behaagt, je zult zondigen en bestraffing onvermijdelijk volgt. Hoe deze bestraffing herkend wordt, wordt nooit gezegd, MAAR DE DREIGING HANGT BOVEN HET HOOFD VAN DE KERKGANGERS. Sommige mensen worden zwaar depressief van deze lering.”

“Dit is een ernstige beperking van de LEVENSIMPULS die, in haar volle betekenis, grenzeloze VREUGDE is, enthousiasme, lachen, liefde, spontaniteit, een gevoel van welzijn en een ingebouwd gevoel van optimisme – dat het leven je nooit in de steek zal laten – dat je genoeg zult hebben om te eten, te drinken, jezelf te kleden en alles wat je nodig hebt om je leven gelukkig te maken.”

“LEVEN is een actieve bewustzijnsstroom die haar oorsprongen heeft in UNIVERSEEL BEWUSTZIJN. HET verenigt – en ontsteekt – slapende ZADEN in planten, dieren en menselijke wezens en dwingt hen om te groeien volgens een aangeboren plan dat de wetenschap DNA noemt.”

“Dit is de ware universele, eeuwige LEVENSIMPULS, die van jou is als geboorterecht in deze wereld. Je kunt er getuige van zijn in kinderen, voordat hun kleine geest, gecoacht door volwassenen, zich begint af te vragen of LEVEN echt zo zeker en vrij van pijn en ellende is, als zij dachten dat het was. Instinctief liggen baby’s op hun rug en zwaaien met hun armen en benen en kirren van het lachen. ‘LEVEND ZIJN is GOED’, zeggen ze. Op voorwaarde natuurlijk dat ze het grote geluk hadden om in een liefhebbend gezin geboren te worden dat in al hun behoeften voorziet.”

“Maar er is een veel dieper LEVENSASPECT – dat echt UNIVERSEEL BEWUSTZIJN is dat actief geworden is binnen Diens eigen scheppen van de melkwegen en aarde zelf.”

“Het is een aspect dat me gegeven werd om duidelijk op te merken en te BEGRIJPEN toen Ik in de Sinaï Woestijn in Palestina was. Ik zag dat de OORSPRONG van LEVEN, de BRON van ons ZIJN, Zichzelf altijd op een heel speciale manier, een intelligente manier, manifesteerde door alle levende dingen van het allerkleinste tot het grootste, van een viooltje tot een olifant. Het was zo consistent, dat je HET de AARD zou kunnen noemen van DAT wat alle geschapen dingen zichtbaar leven heeft gegeven.”

“ZIJN AARD is ook de BRON van alle aardse verwondering, vreugde, geluk, persoonlijke vervulling en scheppingskracht.”

“Ongeacht waar levende wezens, mensen en dieren heen mogen gaan, ze worden letterlijk van minuut tot minuut ondersteund door de in hen verblijvende AARD van onze BRON VAN zijn. Er is geen ontsnappen aan. MAAR – niet totdat Ik op aarde kwam en toen, niet voordat Ik via de geest van mijn Opnemer terugkeerde, werd deze grote WAARHEID onderricht, waarbij haar volle betekenis getoond wordt.”

“Je hoeft geluk niet na te jagen, of succes, uitbreiding van je dromen, gezondheid, omdat DEZE ALLEMAAL al in je zijn, ingeprent in jou door je BRON van zijn, je BRON van LEVEN. Al deze dingen waar je zo vurig en oprecht naar verlangt – zijn VAN JOU. Maar ze lijken niet van jou te zijn, omdat ze verborgen zijn onder al je mentale structuren, overtuigingen, meningen, geschapen en doorgegeven door je voorouders en hun voorouders voor hen – en het is hoog tijd dat jullie, – zo velen van jullie als in staat zijn om de nodige actie te ondernemen, een grootschalige her‑inrichting van je mentale programma kunnen lanceren.”

“Ontdoe je van de mythen, ontdoe je van je boemannen, je angsten, je wanhoop, je frustraties, je folterende pijn en word wakker – STA OP en REALISEER JE dat ze alle in je geest zitten, ontstaan uit je persoonlijke mentale conditionering EN BEVRIJD JE ERVAN.”

“Gemakkelijker gezegd dan gedaan, zul je ongetwijfeld denken, maar de GROTE WAARHEID van ZIJN is DEZE:

“JIJ BENT NIET ALLEEN.”

Er zijn leraren die positief denken zullen prediken – maar dat heb Ik nooit gedaan. Ik heb je duidelijk gezegd dat het KONINKRIJK DER HEMELEN IN JE IS. Wat Ik bedoelde was dat LEVEN de bron is van ALLES wat je ooit zou willen – op voorwaarde dat je het in je laat werken door alle twijfel weg te vegen EN door TE GELOVEN DAT HET JOU VOORSPOED, VREUGDE EN VERVULLING ZAL BRENGEN in die mate waarin jij je gedachten en emoties kunt ontdoen van oude egogedachten en gevoelens.

DIT is wat Ik bedoelde toen Ik zei: ‘Ik kwam om je overvloediger leven te brengen’

Ik kwam – en Ik ben nu gekomen – om je te wekken voor het feit dat LEVEN in jou, je in de eerste plaats laat groeien, dan laat het je plannen, hoop, verwachtingen groeien, het brengt je alle noodzakelijke assistentie om je plannen, hoop en dromen in staat te stellen om op de juiste en volmaakte manier te groeien, wat ook leven aan andere mensen zal brengen. HET dringt je moeilijkheden binnen en brengt genezing waar het hart zeer doet of je lichaam bezwijkt aan ziekte, HET herstelt catastrofes in je leven op dezelfde manier als HET gebroken beenderen heelt, het vervult al je behoeften naarmate ze opkomen – op de volmaakte manier. En LEVEN, niet zoals mensen, handhaaft een systeem van orde bij alles wat het onderneemt.

Dit alles is ‘OVERVLOEDIGER LEVEN’ – meer dan je voor mogelijk droomde. Test mijn woorden uit. Maak een duidelijke vorm van je vurigste wens in je geest. Breng het naar Goddelijk Bewustzijn in stille meditatie, VRAAG, geef oprecht dank, dat je ontvangt. Het verzoek is nu gevuld met LEVEN en moet op precies dezelfde manier in manifestatie komen zoals een zaadje groeit als het in grond gestoken wordt en water krijgt. Wacht, geef voortdurend dank voor het ontvangen, twijfel nooit en je zult een heel duidelijk antwoord krijgen.

“Het is mogelijk, nu je deze boodschap gelezen hebt, dat ‘alle dingen die mooi en gezond zijn, waaronder genezing, al van jou zijn’, jij je afvraagt waarom je nog steeds je chronische ziekte of armoede hebt ondanks je gebed en je geloof. Je vraagt je ernstig af hoeveel je echt geloven kunt.”

“Ik kan je enkel zeggen dat waar geloof een relatief zeldzame toestand is.”

“Wat is WAAR GELOOF?”


 

“Het is een moment van overweldigende transcendente overtuigdheid wanneer je ver voorbij ieder negatief en angstig ongeloof WEET, dat het LEVEN krachtiger, transformerender, volmaakter IS in beheersing van atomaire elementen, dan enige ziekte ooit kan zijn. Dan – zoals duizenden chronisch en zeer ernstig zieke mensen door de eeuwen heen hebben getuigd, vindt het gewenste onvoorstelbare wonder plaats en plotseling wordt er een instroom van hitte en kracht gevoeld, misschien wordt er een Licht gezien en heelheid van geest en lichaam wordt ervaren waar eerst ziekte was.”

“Het kan gedaan worden, Wonderen gebeuren ook over een langere periode en worden daarom niet meegerekend, maar kunnen evenzo het gevolg zijn van volhardend geloofsvertrouwen als de snelle spontane genezing. Andere wonderen ‘van vervulling van behoeften’ vinden veel vaker plaats dan dat jij je realiseert. Probeer te GELOVEN, bid om GELOOF – en wanneer jij het het minst verwacht, zal het je gegeven worden. Probeer volkomen consistent te zijn in al je pogingen om het Goddelijke te vinden en er contact mee te maken – en het zal je zeker gegeven worden.”

“Het is een Bestaanswet dat wanneer je VRAAGT, je zult ontvangen. Wanneer je ZOEKT, zal wat je zoekt je geopenbaard worden. Wanneer je klopt, zal er voor je opengedaan worden.”

“Troost je. Geloof!”
Deze teksten zijn onderworpen aan Christus’ recht. Vergeet niet dat deze teksten afkomstig zijn uit het Hoogste Rijk van Goddelijk Bewustzijn en door Hem worden beschermd. Elk citaat dient onveranderd blijven, zowel in tekst als in opmaak, gerapporteerd aan de moeder website en als er giften of andere inkomsten worden ontvangen door het gebruik van deze teksten wordt tiende van de opbrengst verwacht.