Als je gelooft…


 

CHRISTUS ZEGT:

“Ik kom naar beneden om op bepaalde tijdstippen via mijn Opnemer in omgangstaal tegen je te spreken, om te proberen in jou het besef te wekken dat al je moeilijkheden, nood en beperkingen reeds in je zijn.”

Dit is omdat je gedachten uit de in jou huizende karaktereigenschappen ontstaan. En alles wat je in je leven ervaart, is de manifestatie van je gebruikelijke gedachten en woorden.

Velen van jullie spreken van ‘Kracht’ te hebben, maar wat Ik je probeer te geven is de meest ‘Krachtige’ Waarheid in je universum.

Het MAAKT of BREEKT letterlijk je leven, gezondheid, bezittingen, relaties en geluk.

Er zijn erg populaire talkshows die mensen proberen te helpen hun waarnemingen, houding, gedachten, woorden en handelingen te veranderen om constructiever en gelukkiger in relaties te leven. De menselijke geest wordt gevraagd om genoeg energie en wilskracht naar boven te halen om zijn eigen foute gedachtepatronen en woorden te elimineren.

Aangezien alle GEDACHTE uit aangeboren en planetaire trillingen ontstaat, is het heel moeilijk om dit te doen – en er zijn slechts weinigen die daarin slagen.

Er is een andere manier die, als die consistent en trouw gevolgd wordt, verzekert dat mensen succesvol zullen zijn in hun pogingen om hun leven en emotionele staat om te buigen naar die van succes en vreugde.

De manier is CHRISTUS’ WEG die Ik geschetst heb in mijn Brieven gedicteerd door de speciaal voorbereide geest van mijn Opnemer.

Inmiddels bestaat de website al vele jaren en gedurende die tijd hebben mensen volgens de Waarheid vervat in de Brieven geprobeerd te leven en hebben grote veranderingen gerapporteerd die in henzelf en in hun leven en omgeving plaatsvinden.

Het volgen van ‘CHRISTUS’ WEG leidt naar veel meer dan simpelweg in staat zijn om beter met andere mensen te kunnen omgaan. Het leidt naar een verdere, maar geheime, positieve verandering die plaatsvindt in het bewustzijn van een persoon, zodat ze na een poosje ontdekken dat ze, geheel onbewust, op een constructievere manier gemakkelijk en gelukkig op externe stimuli reageren.

Ze ontdekken dat de dingen waar ze oprecht naar verlangd hebben, eindelijk, in hun ervaring komen. Ze kunnen gemakkelijker lasten dragen, zekerder van een uiteindelijk succesvol resultaat. Ze ontdekken spontaan dat ze oude kritische gedachtepatronen met afkeer afwijzen. Ze vragen zich af hoe ze zich ooit hebben kunnen overgeven aan dergelijk destructief denken over anderen.

In plaats van dat persoonlijke verandering een dagelijkse strijd wordt, ontdekken ze dat er een of andere Superkracht – Levenskracht – Goddelijk Bewustzijn rustig en stil haar intrede doet in hun geest, die hen in staat stelt om nieuw GELUK te vinden.

Mijn Brieven aan de wereld zijn enorm belangrijk en dringend nodig voor diegenen die ze kunnen begrijpen. Ze gaan in op de wetenschappelijke feiten die wetenschappers al kennen – maar ze gaan verder dan deze in op de ware OORZAKELIJKHEID van wetenschappelijke feiten.

Ze zijn van vitaal belang, omdat ze oude mythes uiteenspatten die de MENSEN TEGENGEHOUDEN HEBBEN IN HUN ZOEKTOCHT NAAR SPIRITUELE WAARHEID.

Ze exploreren de zogenoemde mysteries van scheppen en het leven zelf.

Heel belangrijk, ze beschrijven duidelijk de oorsprongen en de ware aard van het Ego en de juiste manier om ermee om te gaan wanneer het de beste belangen van het zelf hindert.

De BRIEVEN beschrijven ook de oorsprongen van scheppingskracht en de ‘grond’ waaruit alle geschapen dingen vorm en bestaan hebben aangenomen.

Als je gelooft dat Ik in Palestina ooit als ‘Jezus’ bestaan heb, zul je hopelijk een voldoende open geest hebben om te aanvaarden dat, toen het op je wereld het meest nodig was, Ik echt teruggekeerd ben door de voorbereide geest van mijn Opnemer om rechtstreeks tegen je te spreken.

Als je helemaal geen geloof hebt, kan Ik je, helaas, mijn spirituele bewustzijnstrillingen niet sturen om je hersencellen binnen te gaan en je gedachten om te buigen of je waarnemingen te openen. Dit tegen je wil of zonder je uitnodiging doen, zou je met permanente hersenbeschadiging achterlaten.

Dus, totdat levenservaringen je mentale obstructies wegsnoeien, zul je niet in staat zijn om de grote WAARHEDEN uitgedrukt in mijn Brieven te aanvaarden.

Maar je bent evenzeer in de uitstraling van mijn Spirituele Gedachte als alle anderen die graag luisteren, horen en mijn woorden opvolgen.

Ik ben er altijd voor jou, maar zolang jij niet gelooft – sluit jij al het spirituele inzicht uit dat uit mij stroomt.

Zij die geloven, kunnen er zeker van zijn dat mijn Waarheid echt is en geldig, omdat de Waarheid die Ik zo duidelijk als Ik kan door mijn Opnemer voor je uiteen heb gezet, de Waarheid was die me in de Woestijn in Palestina gegeven werd.

Het was als gevolg van deze WAARHEID DAT IK UIT DE WOESTIJN KON KOMEN EN BEGINNEN TE PREKEN en TE GENEZEN.

Ik smeek je, ONTWAAK! Je kunt bij me komen voor troost, spiritueel inzicht en emotionele kracht. Ik ben springlevend in Hemelse Koninkrijken.

Je kunt mediteren en je hart openen voor Goddelijk Bewustzijn en Diens genezing, leiding, spirituele inzichten ontvangen.

Maar je kunt slechts ontvangen – in de mate – dat je waarlijk gelooft dat je in staat bent om echt contact met mij en het Oneindige te maken.

Maar als je GELOOFT, hoef Jij maar te vragen – NOOIT TWIJFELEND – en het zal voor je gedaan worden.

Het is mijn vurigste verlangen dat je acht slaat op deze woorden, de Brieven download en ze echt bestudeert en alles wat zij je leren in de praktijk brengt.

Ik wil dat je echt geluk ervaart, echte spirituele veiligheid, werkelijke vervulling van al je behoeften op een manier die geen nadelenDeze teksten zijn onderworpen aan Christus’ recht. Vergeet niet dat deze teksten afkomstig zijn uit het Hoogste Rijk van Goddelijk Bewustzijn en door Hem worden beschermd. Elk citaat dient onveranderd blijven, zowel in tekst als in opmaak, gerapporteerd aan de moeder website en als er giften of andere inkomsten worden ontvangen door het gebruik van deze teksten wordt tiende van de opbrengst verwacht.