De Laatste Dagen


 

Ik, de CHRISTUS, gekend als ‘Jezus’ in Palestina, meer dan 2000 jaar geleden, ben op dit meest kritieke moment in de wereldgeschiedenis teruggekeerd, om tegen jou te spreken.

Naarmate Ik in bewustzijnstrillingen afdaal om contact te maken met de aardse trillingen, zie Ik een wereld van licht en schaduw, van spirituele verheffing en wanhoop…en, het ergste, Ik zie de degradatie van de menselijke geest.

DE WERELD IS VOOR HET GROOTSTE DEEL IN EEN STAAT VAN DUISTERNIS.

De gemiddelde persoon die mijn woorden leest, zou kunnen voelen dat deze uitspraak een overdrijving is van je moderne leven, maar om de volledige omvang te begrijpen van wat er op aarde gebeurt, moet een persoon eerst een moment van Licht ervaren.

In de eerste plaats ben Ik verplicht te spreken over wat er wereldwijd met jullie kinderen gebeurt.

Realiseer jij je in welke mate die DUISTERNIS ZICH HELEMAAL DOOR DE VERSCHEIDENE FASEN EN TOESTANDEN VAN DE JEUGD HEEFT VERSPREID?

KINDEREN, – HUN VAN NATURE ENTHOUSIASTE, NIEUWSGIERIGE GEEST, ALTIJD OP ZOEK NAAR IETS OPWINDENDS EN NIEUWS OM HUN INTERESSE TE PAKKEN, DIE DE VROEGE ADOLESCENTIE INGAAN – en door hun aard, – GEOBSEDEERD DOOR SEKSUELE NIEUWSGIERIGHEID, -WORDEN GESTIMULEERD EN GEVOED DOOR JULLIE WERELDWIJDE BOEKEN, RADIO EN TV AMUSEMENT.

Ja, zeggen jullie, dat weten wij. Ik zeg, maar je staat nog steeds toe dat dit gebeurt.

Als jullie Kinderen van het Licht waren, zouden jullie zo gevuld zijn met mededogen dat jullie als één stem zouden opstaan en tegen diegenen die rijk worden ten koste van JULLIE geest en de geest van jullie KINDEREN zeggen:

“Genoeg, we zullen niet toestaan dat jullie ons dit nog langer aandoen. We zullen weigeren te kijken en te luisteren naar wat jullie je graag in jullie gore geesten verbeelden – geweld, perversies, uitgesproken seks, voortdurende gevechten en woordenwisselingen. We willen terugkeren naar de VREDE en de VREUGDE waaruit onze zielen zijn afgedaald.”

VANDAAG DE DAG WORDEN KINDEREN, ONWETEND, ONSCHULDIG, MEEGETROOND DOOR MENSEN MET EGOÏSTISCHE EN SEKSUEEL BEGERIGE INTENTIES, IN HUN WEBBEN VAN SEKSUELE PERVERSIES.

Als jullie Kinderen van het Licht waren, zou je ‘s nachts niet kunnen slapen, wetende dat deze onschuldige kleine kinderen gebruikt worden om de seksuele fantasieën en geslachtsdriften van volwassen mannen te bevredigen.

DEZE KINDEREN WORDEN, UITEINDELIJK, ONDERGEDOMPELD IN EXCESSEN DIE ZE NIET ZOCHTEN EN IN HARTBREKENDE WANHOOP, OMDAT ZE DE WEG TERUG NIET KENNEN NAAR HUN OORSPRONKELIJKE ONSCHULD. HUN KINDERTIJD WORDT HEN ONTNOMEN EN ZE WORDEN BEROOFD VAN DIE BELANGRIJKE JAREN VAN NORMALE, EMOTIONELE ONTWIKKELING.

Als jullie kinderen van Licht waren, zouden jullie hun pijn voelen alsof het je eigen was. Je bewustzijn zou je geen rust geven totdat je samen in opstand gekomen was en met heel je invloed en hart en ziel had betoogd dat deze verschrikkelijke inbreuk op de zwakheid en onschuld van kinderen moet stoppen!

Onschuldig? Onze moderne kinderen? – zouden jullie op aarde je kunnen afvragen. Als jullie Kinderen van Licht waren, zouden jullie weten dat ze onschuldig zijn totdat ze de dingen van de duisternis leren die door de menselijke geest op aarde zijn uitgebroed.

Jullie van de aarde zeggen dat de wereld niet in DUISTERNIS is – dat Ik overdrijf?

Jullie zijn zo gewend geraakt aan DUISTERNIS dat jullie het niet langer herkennen.

Jullie wereld is vol met door oorlog‑verwoeste naties. Het is zwaar, zwaar, zwaar van de gore mentale en emotionele trillingsfrequenties van egoïsme en een totale minachting voor het leven. Jullie straten zijn doorgangswegen van gevaar, van verkeerswoede, van jaloerse straatrovers afgunstig op de bezittingen van anderen, van stalkende jagers die anderen maar al te graag willen veroveren en overheersen door het gebruik van seksuele kracht.

Het aantal van deze jagers mag dan minder zijn dan het aantal van jullie Gemiddelde Burgers, maar als jullie Kinderen van Licht waren, zouden dergelijke mensen nooit toegelaten worden te gedijen. Maar ze gedijen te midden van jullie, omdat jullie eigen geest gevuld is met dergelijke gebeurtenissen door het kijken naar jullie amusement. Jullie zijn hard en on‑gevoelig geworden voor deze verschrikkingen en dus worden ze toegelaten zich in jullie midden als een dodelijk virus vermenigvuldigen.

NAARMATE IK AFDAAL en invoelend DEZE MOERASDAMP van dodelijke gedachten en destructieve gevoelens IN ga, voel Ik de pijn ervaren door de onschuldigen die ten prooi vallen aan diegenen die een kick en een gevoel van macht ondervinden wanneer ze de zwakken terroriseren.

Dit zijn inderdaad de ’laatste dagen’, zoals je wereld de tijd noemt, wanneer het leven op aarde zo universeel goor en gescheiden van de onderliggende Bestaanswetten geworden is, dat SLECHTS ENKELEN van de miljarden op aarde een ogenblik stilstaan om zich af te vragen:

“Wat ligt er voorbij de duisternis? Is er Licht? Waar is het Licht? Waarom openbaart Het zich niet aan ons?”

In antwoord op de dringende, meest hartstochtelijke ondervraging door EEN PAAR mensen die getraumatiseerd zijn door de krachtige roofzuchtige emoties van anderen, hoe kon Ik op dit moment NIET terugkeren, om diegenen te bereiken die vragen, diegenen die oprecht verlangen naar een zekere weg uit de duisternis die nu ieder aspect van de meeste mensenlevens doordrenkt?

Herken je dat IK het inderdaad ben, de CHRISTUS die gekomen is om je de weg uit de duisternis in het LICHT te onderrichten en te tonen? Hoe kon Ik NIET komen in antwoord op je pijn?

Weet je dan niet dat Ik LIEFDE BEN en dat het de aard van zuivere LIEFDE is om de behoeften van de geliefden te vervullen.


Deze teksten zijn onderworpen aan Christus’ recht. Vergeet niet dat deze teksten afkomstig zijn uit het Hoogste Rijk van Goddelijk Bewustzijn en door Hem worden beschermd. Elk citaat dient onveranderd blijven, zowel in tekst als in opmaak, gerapporteerd aan de moeder website en als er giften of andere inkomsten worden ontvangen door het gebruik van deze teksten wordt tiende van de opbrengst verwacht.