Schep een prachtig leven


 

’Schep mooie levens, wonderbaarlijke seks.’

CHRISTUS ZEGT:

“Ik ben wederom gekomen om, in omgangstaal, te spreken over je leven en de manier waarop jij je dagelijkse leven benadert. Je staat ‘s morgens op en hebt absoluut geen idee wat er werkelijk voor je ligt. Je duikt in je routine en spreekt zinnen en zegt woorden zonder na te denken over hun mogelijke invloed op je omgeving of wat ze met je luisteraars kunnen doen of wat je jezelf in de toekomst op de hals haalt.”

Je gelooft dat je de baas bent over je leven, maar eigenlijk handelen jullie allemaal achteloos en zijn totaal onwetend van wat jullie, minuut na minuut, voor jezelf scheppen.

Net zo belangrijk, je draagt een emotionele last met je mee die geen enkele hoeveelheid interessante gebeurtenissen of opwindende ervaringen uit je hart en bewustzijn kan wegvagen. Overal waar je gaat, verlaagt de emotionele last je bewustzijnstrillingen en daalt af in je zenuwstelsel en dan in je lichaamscellen, waarbij de levenskracht erin en hun manier van functioneren verminderd wordt – hun efficiëntie tot zelf‑herstel inbegrepen.

Wanneer je tegenstand ontmoet, gaat je menselijke ego recht overeind staan in zelf‑verdediging. Het werk van je Ego als ‘Bewaker van je Individualiteit’ is om je overleving te verzekeren. Daarom schiet het je te hulp en je voelt dat tegenstand in welke vorm dan ook onaanvaardbaar en niet te verdragen is.

Als gevolg hiervan merk je dat je geest en emoties geagiteerd raken, wraakzuchtig en verhit en je wilt terugslaan om de tegenstand te laten verdwijnen, of het al dan niet gerechtvaardigd is.

Dit is iets wat mensen over het Ego moeten begrijpen – het ontbreekt hem volkomen aan inzicht, objectiviteit of spontaan gevoel van rechtvaardigheid.

Wanneer je door de Ego-Impulsen beheerst wordt, zijn de bewustzijnstrillingen die je dan uitzendt zo uit evenwicht, zo verstoken van gezond verstand, dat zij de mensen om je heen ongunstig beïnvloeden en bewustzijnsblauwdrukken van zoveel onvrede scheppen, dat ze je toekomstige ervaringen, activiteiten en omstandigheden beginnen te beïnvloeden.

Het is voor je toekomstige welzijn en leven van vitaal belang dat je ontwaakt tot het feit dat je geen slachtoffer bent van je omstandigheden en de ervaringen in je leven – maar de SCHEPPER ervan.

Bijvoorbeeld: als je gedurende de dag trammelant maakt of redetwist met werkmaten of baas, kun je in de avond nog steeds beheerst zijn door je haatdragende Ego wanneer je naar huis gaat naar hen die je ‘t liefst zijn. Als dat zo is, spreek je niet langer vanuit de rust van je waarheid of vanuit enige spirituele waarden die je mag hebben – want zij zullen nu verkleurd en vervormd zijn door de op hol geslagen emoties, die je eerder die dag voor jezelf op het werk geschapen hebt.

Zo ook, kun je ‘s morgens uit je huis tevoorschijn komen (dat een plaats zou moeten zijn waar je geest hernieuwd en je hart in warmte opgewekt wordt), maar je loopt door je voordeur omhuld door de onrust van mopperige ochtendreacties op en van je partner.


 

Misschien had je ruzie met je partner over een of andere grief en probeerde je die bij te leggen met seks, om enkel te bemerken dat hoewel de seks jullie emotioneel dichter bij elkaar leek te brengen, het niet echt bevredigde en de wrevel niet heelde. Je moet begrijpen dat wanneer je onbeschermde seks hebt, je niet enkel je lichaamssappen uitwisselt maar ook je bewustzijn.

Het bewustzijn van veel mensen is constant zo reactief, zelfs vijandig, tegenover de mensheid en leven in ‘t algemeen, dat het niet enkel de fysieke gezondheid van het individu vermindert, maar ook het fysieke en emotionele welzijn van de partner ongunstig beïnvloedt.

Wanneer je na een kwetsend conflict seks hebt om de ruzie ‘goed te maken’, word je ook doordrenkt van het bewustzijn van de slechte gevoelens van jouw partner. Geheel onwetend neem je zowel deze als die van jou mee naar het werk.

Ik leg je precies uit hoe je aardse wereld (die jij vast noemt), maar die in werkelijkheid BEWUSTZIJNSenergie is – wordt gemodelleerd uit bewustzijnsvormen van een slecht humeur of die van liefde en opgewektheid – en je gezondheid en gedrag in het leven ten goede of ten kwade beïnvloeden. Wat voor soort bewustzijn je ook schept, je laat je energie‑indruk achter op alles wat je tegenkomt … waaronder je auto, je computer en alles wat je in de loop van de dag moge gebruiken.

“Hoe kan dit?” zul jij je waarschijnlijk afvragen?

Omdat heel het universum met al zijn melkwegen enkel BEWUSTZIJN – LIEFDE/INTELLIGENTIE in Haar hoogste vorm is die door de inter‑acties van elektromagnetisme werkt.

ELEKTROMAGNETISME is werkelijk de ‘stof’ van de menselijke gedachtekracht en emotionele impulsen – zoals ze binnen het veld van aards leven gezien worden.

Lees Brieven 4.(A) & 4 (B) [5 & 6] totdat je volledig begrijpt dat niets vast is. Alles wat je ziet, voelt, aanraakt, zijn werkelijk BEWUSTZIJNSIMPULSEN zichtbaar gemaakt door het samenspel van elektromagnetisme.

Wanneer je dit volledig begrepen hebt en de ware plaats gezien hebt die jij inneemt bij het scheppen van goede gezondheid of on‑gezondheid, geluk of on‑geluk VOOR JEZELF EN ANDERE MENSEN – zou je misschien overtuigd kunnen worden dat de enige verstandige weg voorwaarts is om

CHRISTUS’ WEG TE BEWANDELEN……. de WEG van ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE.

Hoe kun jij je normale gedachtepatronen beginnen te veranderen en je weerbarstige emoties meester worden?

Je kunt dit doen door wils‑kracht uit te oefenen. Maar wanneer je op wils‑kracht vertrouwt, steun je op hetzelfde egobewustzijn dat ervoor zorgt dat jij je gevoel van emotionele balans verliest. Dit is alsof je stroop gebruikt om een hoop stroop weg te vegen.

Of je kunt je Ego leren beheersen door de BRON van je ZIJN trachten te kennen en er contact mee te maken, die Ik de ‘Vader’ noemde.

Lees Brieven 5 en 6 [7 en 8]

Je bent niet alleen. Door consistent gebed en meditatie, zul je uiteindelijk contact maken met DAT wat je grootste bron van goedheid en vertroosting op de wereld zal blijken te zijn.

Ongetwijfeld zullen veel mensen schrijven om te vragen of Christus condooms goedkeurt of condooms veroordeelt. Christus’ levendige antwoord hierop is:


 

Geen enkel nieuw, scheppend idee komt ooit uit menselijke hersencellen. Mensen die iets nieuws uitvinden en scheppen, ontvangen het nieuwe idee van het Universele. Wat ook van het Universele komt, kan gebruikt worden om ‘t scheppen ten goede te komen.

Het scheppen van het condoom was één van de meest liefdevolle en prachtigste geschenken en zegeningen die op aarde verschenen zijn en Het zorgde zowel buiten als binnen de huwelijksband voor opluchting bij vrouwen die hevig belast werden door de eisen van opdringerige mannen. Het is het middel geweest om ongewenste kinderen de ellende van een ongeliefd bestaan te besparen. Talrijke kinderen zouden wellicht in armoede geboren zijn en een vroege dood gestorven zijn. Met de komst van Aids, is het condoom zeker een middel om een partner te beschermen.

Maar het moet begrepen worden dat er facetten van het bestaan zijn waar MORAAL moet worden betracht. Brief 7 [9] is zeer duidelijk over wat WARE seksuele moraal is, ware SPIRITUELE En gezegende seks, waar de Kerk niets van afweet.
Deze teksten zijn onderworpen aan Christus’ recht. Vergeet niet dat deze teksten afkomstig zijn uit het Hoogste Rijk van Goddelijk Bewustzijn en door Hem worden beschermd. Elk citaat dient onveranderd blijven, zowel in tekst als in opmaak, gerapporteerd aan de moeder website en als er giften of andere inkomsten worden ontvangen door het gebruik van deze teksten wordt tiende van de opbrengst verwacht.