Is er werkelijk een God?


 

Ik ben teruggekeerd om in omgangstaal tot jou te spreken om verschillende problemen te behandelen waarmee mensen moeten omgaan wanneer op aarde .

Ik doe dit, via de geest van mijn Opnemer, want diegenen die waarlijk de WAARHEID hebben omarmd die in mijn Brieven staat en die hun dagelijkse leven proberen te leiden volgens dit diepgaande begrip van de scheppingsgeheimen, hebben uiteindelijk grote verlichting van vroegere lasten gevonden.

Zij hebben, met vreugde, ontdekt dat de mensheid niet geboren is om slachtoffer te zijn van omstandigheden. Ze hebben bemerkt dat ze een echt, betrouwbaar ‘MIDDEL’ hebben om moeilijkheden te overwinnen of tegenslagen met innerlijke sterkte en zelfs geluk te dragen.

Wat is dit ‘MIDDEL’?

Het is de BRON van alle ZIJN – niet het type Jehova God beschreven in de Bijbel maar het UNIVERSELE LICHT van ZIJN dat door echte mystici ervaren wordt. Naarmate de tijd voortgaat, zullen mensen met een verlangen om dieper in spirituele WAARHEID (niet religie) te delven, ontdekken dat ze een natuurlijke aanleg voor mystiek hebben. Als dit gebeurt, zullen dergelijke mensen niet langer vragen:

’Is er werkelijk een God?’

maar zullen voorbij alle twijfel weten dat er een magnifieke, krachtige universele EERSTE OORZAAK of UNIVERSELE BRON van ZIJN is Waaruit alle dingen geïndividualiseerde vorm hebben aangenomen; in wier magnifieke BEWUSTZIJNSENERGIE alle levende en onbezielde dingen hun hele wereldse leven lang… en tot in de eeuwigheid ondersteund en gehandhaafd worden.

Kun je bevatten hoe heerlijk opbeurend en glorierijk opwindend het is te ontdekken dat je niet echt een belaste ziel bent, een slachtoffer van omstandigheden, geboren om vast te zitten in de sleur waarin je geboren bent of het ravijn waarin je op latere leeftijd gevallen bent?

Kun je begrijpen hoe opwindend het is om tot het volledige en duidelijke besef te komen dat deze UNIVERSELE BEWUSTZIJNSENERGIE al die jaren in jou is geweest, heimelijk en rustig de groei, voeding, genezing, bescherming tegen ziektekiemen handhavend, vervanging van stervende cellen verzekerend, toegevoegde kracht aan spieren en pezen gevend wanneer verzocht dat te doen bij extra beoefening… al deze prachtige activiteiten in je lichaam hebben zonder enige hulp van jou plaatsgevonden.

Kun je zien dat je elke dag, elke nacht, ondersteund wordt door – wat je niet kent?

Wetenschappers kunnen al deze activiteiten uitleggen, maar ze kunnen niet beginnen uit te leggen welke grote IMPULS van ZIJN hen tot handelen aanzet.

Ik kan het je vertellen – omdat mij volledige verlichting op aarde gegeven werd en omdat Ik door de gevarieerde lagen van LICHT opgestegen ben totdat Ik op de uiterste rand van het EEUWIGE EQUILIBRIUM was, waarin onze gezamenlijke EERSTE OORZAAK, BRON van alle ZIJN in een LEEGTE van Verstilling en Stilte verblijft.

Ik ken de ware aard van onze EERSTE OORZAAK, omdat Ik ER zelf een bijna volmaakte individualisatie van ben.

JIJ en Ik, die de Opgestegen Christus ben, vroeger gekend als ‘Jezus’ destijds op aarde, zijn BEIDEN uit dezelfde BRON voortgekomen die Ik de ‘VADER’ noemde, omdat Ik me, na verlichting, realiseerde, dat HET de ECHTE VADER/MOEDER VAN ALLE SCHEPPEN is.

Menselijke ouders zijn slechts de scheppingsvoertuigen waardoor de BRON van ZIJN werkt.

Geloof me, want Ik weet zonder enige twijfel en zeg je waarlijk –

Hoewel je menselijke ouders je kunnen teleurstellen, Wanneer je MIJN WEG – de CHRISTUS WEG bewandelt, zul je uiteindelijk merken dat de VADER een onfeilbare BRON is van vervulling, genezing, leiding, geven van onverwachte kansen, inspiratie en vreugde.

Waar je ook op aarde moge zijn, in welke moeilijkheden je ook moge zijn, welk schandaal je ook onder ogen ziet, welk gebrek aan geld je moge achtervolgen, in, om en boven je heb je precies het SPIRITUELE MIDDEL dat je met je hele hart en geest kunt aanroepen – en het antwoord zal zeker komen – ALS JE NIET TWIJFELT.

Veel mensen zullen het niet eens zijn met deze uitspraak en schimpen. Maar het is ook waar dat zij in een staat van ongeloof geleefd hebben.

Zij die gekozen hebben om minuut na minuut MIJN WEG – CHRISTUS’ WEG te bewandelen, zullen het met mijn woorden eens zijn, want zij zullen geleerd hebben hoe degelijk te mediteren – de geest tot rust te brengen, een beetje van de Verstilling en Stilte van de Leegte en het Universele Equilibrium – dé Scheppingsbron – te ervaren en daardoor van de BRON van alle scheppingskracht en volmaaktheid te onttrekken.

Laat niemand het wagen deze woorden te veroordelen of te bekritiseren, totdat ook zij erin geslaagd zijn hun kletsende geest tot rust te brengen en de Stilte ingegaan zijn. Na een dergelijke ervaring kan geen enkele menselijke geest de roep van het Goddelijke weerstaan om DAT te zoeken Wat hen leven heeft gegeven en hen tot volwassenheid heeft verheven.

Ga naar Brief 1 om te ontdekken wat Ik door totale verlichting in de Woestijn in Palestina geleerd heb. Wanneer je de gehele WAARHEID betreffende het bestaan volledig hebt geabsorbeerd en tracht ermee te beginnen de kennis in dagelijks handelen te vatten zoals Ik deed, – zal ook jij wonderen zien gebeuren, steeds rapper, hoe dieper en vollediger jij de eeuwige Waarheden absorbeert en in de praktijk brengt.

Om je BRON en je ware relatie Ermee volledig te begrijpen – lees Brieven 4.(A) en 4 (B) [5 en 6] – lees ze steeds weer, zodat je nooit meer over je wereld zult denken dat het vaste materie is – maar onmiddellijk zult herkennen dat zij enkel samengesteld is uit EEUWIG BEWUSTZIJN en de magnifieke IMPULSEN die de AARD van alle ZIJN omvatten.
Deze teksten zijn onderworpen aan Christus’ recht. Vergeet niet dat deze teksten afkomstig zijn uit het Hoogste Rijk van Goddelijk Bewustzijn en door Hem worden beschermd. Elk citaat dient onveranderd blijven, zowel in tekst als in opmaak, gerapporteerd aan de moeder website en als er giften of andere inkomsten worden ontvangen door het gebruik van deze teksten wordt tiende van de opbrengst verwacht.