Christus’ Boodschap
Over Het Tijdperk Van
Vrede En Liefde

Christus Keert Terug
Spreekt Zijn WaarheidIk ben nogmaals in volheid van BEWUSTZIJN afgedaald om in de geest van mijn opnemer nog een andere boodschap aan de wereld te prenten.


Voor Ik deze nieuwe stap voorwaarts kon nemen, was het nodig om je mijn BRIEVEN in handboekvorm te brengen, omdat Ik je wil doen beseffen dat jouw wereld zelf waarlijk UNIVERSELE LIEFDE zichtbaar gemaakt is.


Hoe elke persoon dit waarneemt, ontstaat uit persoonlijke houdingen naar de wereld en leven in ‘t algemeen. Jouw kijk hierop is volledig persoonlijk en is niet de absolute Waarheid, omdat je de scheppingsprocessen nog niet volledig begrijpt. Je kunt er slechts vluchtige glimpen van opvangen.


Nu je mijn BRIEVEN als een fundering voor toekomstige spirituele verheffing hebt, ben Ik gekomen om grotere helderheid te brengen in je huidige begrip ervan.

 

IK WIL JE KORT SPREKEN OVER DE WARE AARD VAN PURE LIEFDE van de hoogste Bewustzijnsrijken en jouw opvatting over liefde in de lagere frequenties van jouw wereld.


Ik wil dat je begrijpt dat hoewel Ik tegen je spreek met heel mijn transcendente Wezen van LIEFDE, Ik toch nog binnen het kader van jouw wereldlijke gedachte moet spreken om je te verlichten.

Waar Ik verblijf in het Bewustzijn van Ik BEN – is PURE LIEFDE. Naarmate Ik in bewustzijn afdaal, groeit en groeit mijn medeleven en dwingt me om in bewustzijnsfrequenties af te dalen om het bewustzijn van jouw hachelijke situatie in je moderne wereld binnen te gaan.


Hoe kan Ik je dit helpen begrijpen? Overweeg hoe het voor jou zou zijn als je naar de plaats van een bloedbad zou gaan, zou je liefdevolle bezorgdheid niet vol mededogen zijn? Zou je niet hartstochtelijk zijn in jouw verwerping van de taferelen van lijden? Zo vergaat het mij ook, hoewel Ik weet dat het allemaal deel uitmaakt van het evolutionaire proces om de ego-individualiteit te overstijgen. Enkel door de lessen in lijden zal de reizende ziel zelf-kennis verwerven om individualiteit te behouden nadat ze het ego heeft afgelegd.

Ik ben LIEFDE – onvoorwaardelijke Liefde, puur en simpel en in mijn woorden is er geen oordeel.


Dus, als mijn woorden scherp lijken wanneer je geen scherpte van mij verwacht omdat Ik claim dat Ik gepersonifieerde LIEFDE ben, begrijp alsjeblieft dat Ik deze keer niet afgedaald ben om een liefdevol samenzijn met je te hebben, om je woorden van troost te bieden om je gemoed op te beuren, om je te zeggen hoe gezegend je in Werkelijkheid bent, maar het nog niet beseft. Ik ben gekomen om je een liefdevolle dienst te bewijzen. Ik ben uitdrukkelijk gekomen om je de wereldse feiten te geven die je doen lijden, illusoir als ze werkelijk zijn, om je te tonen waar je allemaal aan meewerkt om het voor jezelf te scheppen.

Net zoals geen enkele liefdevolle en succesvolle leraar van de woorden houdt die hij moet gebruiken om agressieve leerlingen de schade te helpen zien en te erkennen die ze in het klaslokaal aanrichten, zo moet Ik over je huidige situatie in wereldse woorden spreken die je kunt begrijpen om je in staat te stellen eraan te werken om erboven uit te stijgen. Maar Ik spreek de woorden niet om de handeling of de doener van de handeling te veroordelen. Ik ben LIEFDE, de belichaming van PURE LIEFDE, maar, zoals de situatie het vereist spreek Ik tot mensen die er nog niet in geslaagd zijn om hun egozwakheden te overwinnen. Ik hou van alle mensen – want Ik ben één en al LIEFDE – maar LIEFDE zet vele maskers op in haar liefdevolle poging om uit te reiken en diegenen te helpen die verademing zoeken van de huidige ellende.


Ik spreek tot je met de woorden van logica, omdat jij je wereld geschapen hebt om te passen bij wat je logisch en daarom geloofwaardig acht. Als Ik je zou benaderen met de ‘betekenis’ uitgedrukt door Liefde, zou je helemaal de kluts kwijt zijn omdat de ‘betekenis’ niet met jouw logica zou overeenkomen en je nog steeds zou weigeren te geloven dat Ik gesproken heb.


LIEFDE overstijgt en elimineert de behoefte aan de Tien Geboden, maar er zijn in jouw wereld slechts weinigen die dit waarlijk kunnen begrijpen.

 


IK WIL JE SPREKEN OVER DE WARE AARD VAN BEWUSTZIJN –

van het verschil tussen UNIVERSEEL BEWUSTZIJN, Goddelijk Bewustzijn en menselijk bewustzijn. Je moet deze verschillen echt begrijpen om je in staat te stellen een spiritueel pro-actief leven in jouw wereld te leiden... Hetgeen is wat Ik je kom helpen te doen.


Transcendent BEWUSTZIJN en menselijk bewustzijn!

Bewustzijn is nu een veel, zelfs lichtvaardig, gebruikt woord, maar wordt niet volledig begrepen door vele dierbare zoekers naar de Waarheid.


Je hebt je wezen van Universeel Bewustzijn aangetrokken, dat ten tijde van de Big Bang gesplitst werd in Goddelijk Bewustzijn. (Zie Brief 4.(A) [5] )


Dit is het volmaakte Bewustzijn van Liefdevolle Intelligentie en Intelligente Liefde. HET is IMPULSEN. Deze IMPULSEN zijn de zeer basale energie, de HOOFDBRON van alle bestaan. Dit Bewustzijn is inderdaad binnenin je, omgeeft je, overstijgt je en kan je optillen naar steeds hogere lagen van spirituele extase en kortstondige waarneming. Dit Bewustzijn is wat velen God noemen.

Het is binnenin je en overstijgt je.


Maar wat de mensheid zich volledig moet realiseren is: dat het van zo’n hoge trillingsfrequentie is, …… zo spiritueel verfijnd in betekenis …….dat het niet in je eigen menselijke bewustzijn getrokken kan worden om Zich aan jou bekend te maken, totdat jij je ego begint te overwinnen en in spirituele waarneming van de Waarheid opstijgt.


Jouw ego is de blokkade naar Super Bewustzijn.

Alleen de meest systematische en volhardende dagelijkse poging om je bewustzijn van egogedachten en -gedrag te reinigen, zal het voor Goddelijk Bewustzijn mogelijk maken om in je menselijke bewustzijn te SIJPELEN, je nieuwe inzichten en waarnemingen brengend. Verlicht door nieuwe inzichten en waarnemingen zullen je gedachten, woorden, handelingen beginnen te veranderen.

Wanneer je de dingen anders ZIET, zul je anders beginnen te HANDELEN.


Je menselijke bewustzijn is onvolmaakt. Het is gefabriceerd uit zelfzuchtige egoïstische drijfkrachten. Laat je ego deze valide uitspraak niet weerstaan. Dit is op geen enkele wijze jouw schuld, omdat het ego goddelijk geschapen is om Goddelijk Bewustzijn in individuele mensen af te zonderen. Je hebt het Ego nodig. Het verdedigt je en trekt naar je toe wat je nodig hebt om te overleven MAAR het kan een individu overweldigend tot gedrag dwingen dat psychologisch gesproken ziek is. Je weet dat Ego de impuls is achter alle misdaad in de wereld.


Ik wil dat je weet dat het mensen aanzet tot zo’n diep -geworteld narcisme en eigen-belang, dat iedereen die in een dergelijke geest enige empathie of sympathie probeert op te wekken, jammerlijk geblokkeerd wordt. Ongeacht welk onderwerp aangesneden moge worden, onvermijdelijk trekken zulke egoïstische, narcistische mensen het onderwerp terug naar zichzelf, hoe het hen beïnvloedt, hoe het uitsluitend hen betreft, positief of negatief. Geabsorbeerd eigen-belang is als een dik dicht weefsel van bewustzijnsenergieën die de geest van mensen afsluit van iedere laag van de maatschappij in elk deel van de wereld.

De graad van narcisme varieert. Ik ben speciaal gekomen om je hiervan bewust te maken, omdat dergelijke narcistische mensen niet in harmonie met anderen kunnen leven omdat ze niet in staat zijn de boodschappen van anderen te horen. Dit veroorzaakt, net zo zeer als jullie misdaad, jullie ellende op aarde.

Hier is een parabel voor je. Aanschouw het kleine kind dat in een kleverige modderpoel speelt, taartjes maakt, zichzelf met modder bedekt, genietend van elke minuut. Moeder komt, spoort het kind aan om een bad te komen nemen en zich klaar te maken om naar een feest te gaan. Het kind verzet zich hevig, huilend. Uiteindelijk krijgt moeder haar zin en het kind, fris verzorgd met glanzend haar en uitgedost in mooie feestkleren, komt de zaal binnen waar het feest gehouden wordt. Het staart in verbazing voor zich uit.

 

De prachtige lichten! De schitterende struiken en bloemen! De tafels overladen met delicatessen, taarten en snoepjes. En al de cadeautjes en spelletjes en het plezier dat de andere kinderen hebben. Het hart van dit kind wordt gevuld met stralende vreugde. Gelach begint op te wellen en vult het hele wezen. Dit is zoveel beter dan haar modderpoel. Al het wassen en schrobben was het waard. Wat is het kind blij dat het geluisterd heeft.IK WIL JE SPREKEN OVER EVOLUTIE.

Hoe een studie van de evolutie je begrip van de activiteit van Goddelijk Bewustzijn binnen ‘t scheppen zal vergroten. Ik heb dit in mijn Brief 1 aangeroerd, maar je zult het onderwerp zelf moeten bestuderen en je zult verbaasd staan over je ontdekkingen betreffende Goddelijk Bewustzijn in actie.


Je zult ontdekken dat welke evolutionaire aanpassing in het lichaam ook plaatsheeft, precies geschikt is voor de nieuwe eisen die het lichaam stelt. Dit is geen universum, willekeurig geschapen of zonder de diepste liefdevolle zorg voor de levende entiteiten die het bewonen. In ieder geval zal een studie van evolutie een IMPULS aan het werk binnen scheppen onthullen, die kennis van het geheel van scheppen laat zien, kennis van de behoeften van de kleinste entiteit en hoe deze volmaakt te vervullen.


Daarom, als je slechts kunt bevatten dat je door dit Goddelijke Bewustzijn onderhouden en ondersteund wordt, wat Ik ook LEVEN noem, en kunt beseffen dat het JE BEHOEFTEN KENT en dat HET ingesteld is om te antwoorden, je behoeften op de allerbeste manier te vervullen om je fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel naar een stress-vrije staat te brengen – dan kun je al je angsten en zorgen laten gaan – en kun je HET stilzwijgend vertrouwen.


Als je enkel kon beginnen dit volmaakt, absoluut, volledig, uitvoerig, onweerstaanbaar te beseffen en kon stoppen met te denken dat je eigen kleine, eindige beperkte geest je toekomst kan plannen.


IK WIL JE SPREKEN OVER JE GELOOF IN JE EIGEN ZELF-REDZAAMHEID

die je ervan weerhoudt om ware zelf-overgave te bereiken en de uiteindelijke opstijging naar Christus Bewustzijn.

Hoe kun je ook maar iets plannen als je niet echt weet wat morgen brengen zal? Je weet het niet! Je kunt enkel maar hopen! Heb je dit ooit echt beseft over je eigen gedachtekracht? Je kunt enkel HOPEN dat je weet wat morgen zal brengen. Je zit gevangen in vandaag, denkend dat je bestendige toegang hebt tot je gehele omgeving maar in feite weet je, door puur gebrek aan kennis, niets over waar je in relatie tot de wereld werkelijk staat, je hoopt enkel maar!


Dus waarom houd je zo vast aan je geloof en vertrouwen in je beperkte kennis en beweer je dat jouw beperkte geest ALLEEN de beste plannen voor je dagen van morgen kan maken, wanneer je GODDELIJK BEWUSTZIJN in je hebt

Dat Zelf ALLE KENNIS van je dagen van morgen en de volgende tien jaar en zelfs de eeuwigheid is.


HET kent je ware doel op aarde, ken jij het?


HET weet wat je echt gelukkig zal maken, wat je echt gezond zal maken, wat je echt zal helpen om de spirituele ladder van extatisch spiritueel bewustzijn te beklimmen. Dus waarom kun je zelf-wil niet loslaten en de hoogste LiefdesLeiding zoeken van DATGENE wat je wereld voor jou heeft geschapen om van te genieten? Wanneer zul jij je geest ontdoen van alle oude verhalen van Jehova’s wraak, die je in de Bijbel verteld worden, en voor jezelf ontdekken dat de Wil van de ‘Vader’ enkel VREUGDE, Gezondheid, Geluk, Vervulling van ieder van je behoeften is.IK WIL JE SPREKEN OVER JE EIGEN-WIL EN HAAR GECREËERDE ZELFBEDROG....


Aards Bewustzijn is een weefsel dat je met je gedachten en gevoelens spint. Had je maar verhoogde waarnemingen, dan zou je het als een soort dichte mist zien. Dit wordt in de lucht om je heen losgelaten. Wanneer het niet wordt aangestoken met de krachtige drijfveer van verlangen, intentie, bedoeling, ligt het om je heen als zoveel afval. Maar wanneer je gedachten en gevoelens zich verenigen in gedachtepatronen van verlangen, of intentie, of bedoeling, heb je een levens-vorm geschapen. Die levens-vorm is een blauw-druk, een elektrische omlijning van je intentie en het corresponderende magnetische veld van emotie trekt energiedeeltjes samen om deze drijvende intentie in zichtbare manifestatie te brengen.


Besef alsjeblieft dat dit scheppen, in het ongeziene om je heen, van jou is. Vanuit je beperkte kennis van jezelf – ja, je zeer beperkte kennis van jezelf, wat je echt gelooft, hoe je in bepaalde omstandigheden echt reageert, hoe jij je omgeving echt schaadt en andere mensen beïnvloedt, hoe oprecht eerlijk je in alle omstandigheden bent – uit deze zeer beperkte kennis bedenk je deze bewustzijnsvormen om te bouwen - de blauw-drukken van je verlangens, intenties en bedoelingen die in de toekomst ervaren zullen worden.

Je doet dit onwetend totdat je beseft wat je aan het doen bent. Dan zul je mogelijk les volgen, waar je geleerd wordt het opzettelijk te doen.

 

Geloof me, dit zijn onechte scheppingen. Doe het niet. Je ziet met beperkte visie. Je weet niet hoe je zowaar het pad van anderen kunt verstoren door dit geloof dat jij weet wat het beste is voor jezelf of anderen. Dit is echte dwaling – dit is een echte val voor de onwetenden. Geschapen door de ego-drijfkracht.

Honderdduizenden – waarschijnlijk miljoenen – geloven dat, omdat zij in geloofsvertrouwen zeggen: “Het is zo”, die uitspraak het zo zal maken. Maar ze hebben geen idee van wat hen werkelijk te wachten staat vanwege de verschillende kosmische invloeden die een enorme rol spelen in hun dagelijkse ervaring. Ze weten niet wat hen te wachten staat ten gevolge van hun denken en gedrag in het verleden. Je kunt het volmaakte leven voor jezelf niet scheppen – totdat jij, zelf, volkomen volmaakt bent in geest, hart en handelingen en je door een vorm van terugbetalen hebt gewerkt voor leed dat jij in het verleden hebt berokkend. En toch worden miljoenen van jullie financiële middelen uitgegeven om de kennis te verwerven hoe zulke bewustzijnsvormen krachtig te vormen, die alle energieblauwdrukken die je omgeven teniet zullen doen en ze van nul en generlei waarde maken. Jullie gaan allemaal de verkeerde kant op. Alles wat je aan harmonie en gezondheid zoekt, zal je ontsnappen totdat je volledig begrijpt dat EGO geen VOLMAAKTHEID kan scheppen, totdat je ontwaakt tot de prachtige alles-gevende aard van Goddelijk Bewustzijn, wat je ware Bron van Zijn is, de ware Bron van gezondheid, verwezenlijking en inspiratie. Jullie zijn als kinderen in een speeltuin, die samen spelen, fantasieverhalen verzinnen en zich afvragen waarom de fantasie niet werkt. De kinderen zijn opgewonden en bezield door de denkbeeldige en gelukkige verhalen die ze elkaar vertellen, maar wanneer ze naar huis gaan, moeten ze de realiteit van het leven onder ogen zien zoals hun ouders het leven.

 


IK WIL JE SPREKEN OVER GENEZING EN ANDEREN GENEZING TOESTUREN.


Om enig LEVEN van blijvende waarde te sturen, niet enkel een kortstondige vlam in de pan van fysieke energie die een andere persoon een kort moment kan optillen, moet je HET eerst tijdens diepe meditatie aantrekken van Goddelijk Bewustzijn en, terwijl je dit doet, het door-sturen naar het object van je goede intenties. In jouw persoonlijke energieën is er niets dat de deuren van de geest van een andere persoon zal openen voor Waarheid. Alleen Waarheid zelf kan de deuren openen, kan inzicht brengen, kan genezing brengen. De kleine ‘ik’ geest is niets meer dan menselijk en eindig elektromagnetisch bewustzijn, menselijke meningen, vooroordelen, negatieve reacties, logische argumenten en rationalisaties ontstaan uit vorige ervaringen. Totdat het kleine ‘ik’ van ego in staat is om het Goddelijke te zien en zichzelf te openen om het Goddelijke in een even grote hoeveelheid te ontvangen als het bereid is om tijd te besteden aan ontvangen, zal het ontoegankelijk blijven voor welke Waarheid ook die het aangereikt mag worden. Het zal het juist hartgrondig verwerpen.


Zovelen miljoenen houden ervan om te bidden, houden ervan om te vragen en hopen dat ze gehoord zullen worden. Zo veel mensen weigeren tijd te besteden aan meditatie. Waarom? Omdat ze niet oprecht geloven dat ze met Goddelijk Bewustzijn in contact zullen zijn. Als ze geloofden, zou gedurende de dag meditatie zeker hun meest vervullende tijd van vrede en vreugde zijn. Wanneer spanningen opkomen, ongeluk terneerdrukt, ellende huilt, hoe gezegend en heerlijk zou het voor je moeten zijn om te zeggen: “Ik zal dit naar mijn ‘Vader’ brengen, in Wie alle liefdevolle troost en vervulling van mijn huidige behoeften is”.

Dit is wat Ik op aarde deed, wanneer verward, wanneer gelukkig – nam Ik tijd om mijn geest te ontspannen en mijn geliefde ‘Vader’ uit te nodigen om in volheid van kracht binnen te komen en het over te nemen en mij diepe vrede en de kracht en inspiratie te brengen om mijn missie voort te zetten.HET TIJDPERK van LIEFDE en VREDE.


Ik kan niet waarlijk uitleggen waarom Ik hier vandaag bij je ben, als je mijn Brieven niet volledig hebt begrepen. Totdat jij ze begrijpt, kun je niet het liefdevolle scheppende individu worden dat nodig is om het Tijdperk van Vrede teweeg te brengen, waar de mensen op aarde zo hartstochtelijk naar verlangen en toch door mensen op aarde zo hartstochtelijk weerstaan wordt.


Ik weet zeker dat deze uitspraak vurig bestreden zal worden door velen die zullen zeggen: “God is toegankelijk voor allen”. En ze spreken waarlijk. Maar Ik herhaal wat Ik op aarde gezegd heb en Ik meen het – en Ik spreek de Waarheid hoewel het rebellie in jouw hart kan opwekken: “Het pad dat je moet bewandelen om het verlangde Tijdperk van Vrede en Liefde te bereiken, is inderdaad smal en absoluut recht.”


Je mag het pad verlaten, maar wanneer je reizen je uiteindelijk getoond hebben dat je een ernstige, zelfs bittere fout gemaakt hebt, zul je ontdekken dat je enige verstandige manier voorwaarts is om weer het pad op te gaan. Aangezien je omzwervingen ertoe geleid kunnen hebben dat je vele, vele blauw-drukken van pijn en verdriet geschapen hebt, zullen deze op vele manieren op manifestatie wachten, zelfs terwijl je worstelt om je bewustzijn opnieuw meester te worden om het pad weer te bereiken. Maar ze zullen je ook aanzetten om de Werkelijkheid met grotere hartstocht te zoeken dan voorheen. Daarom is er geen wangedrag in het pad te verlaten – geen veroordeling van je keuzes van je handelingen, enkel bijtijdse lessen die je terug naar je pad brengen. Hierop volgt de meest gezegende opluchting als je opnieuw de ontvanger wordt van wat hemel-gezonden zegeningen en nieuwe vreugde in het leven lijken te zijn.

Geloof me, mijn geliefde zielen op aarde, zoals jullie nu zijn, zijn jullie niet klaar om een tijdperk van vrede in te luiden. Er wordt veel over gesproken, naar verlangd, geloofd dat de spirituele evolutie je opgetild heeft in een gedachtetrant die in staat is jou in een tijdperk van vrede en liefde te brengen. Maar een groot deel van dit denken is zelf-illusie, zelf-waan. Je vergeeft jezelf je gedachtetrant, je gedachten, woorden, handelingen, omdat je op de wereld bent, geketend, verblind door je ego. Je worstelt dapper om een liefdevollere manier van denken, voelen, reageren op iedere ervaring aan te nemen, maar zolang jij de enige motiverende kracht binnen jouw bewustzijn blijft, zal het ego uiteindelijk winnen.


Hoe zul je reageren als iemand je huis betreedt en het verwoest? Zul je hen onmiddellijk vergeven vanwege je diepe mededogen voor hun enorme onzekerheden in het leven? Omdat je weet dat er geen verlies bestaat wanneer jij weer overvloedig van de ‘Vader’ kunt aantrekken. Je zult in staat zijn om dit te doen wanneer je volledig één geworden bent met Goddelijk Bewustzijn.


Hoe zul je reageren als iemand je in het openbaar belastert en je goede naam probeert te vernietigen? Zul je in staat zijn om liefdevol, vredig te glimlachen en die persoon oprecht te zegenen? Je zult dit doen wanneer je het TIJDPERK van VREDE en LIEFDE ingaat, omdat er niet langer enig ego in jou zal zijn om aan enige vernedering weerstand te bieden. Je zult de vernederaar helder zien en je zult de impuls begrijpen die hem aanzet om een ander te schaden. Meer nog, je goede naam zal er niet meer toe doen. Je zult vreugdevol in harmonie zijn met je Bron van Zijn en dat zal vergezichten van zo’n extatisch leven openen die alle mindere dingen zal onthullen als zijnde van geen belang – louter negatieve illusies.

Kun je het verdragen dat je kleine ontoereikendheden worden aangewezen en ze aanvaarden zonder dat je het nodig hebt de mantel ter bescherming om je heen te trekken – de mantel van verklaringen en excuses? Hoe meer jij je ego kunt overstijgen, hoe minder jouw ontoereikendheden je zullen storen. Je zult correctie met gratie en liefde aanvaarden en je zult besluiten om in de toekomst alles goed te doen. Dit is ware spirituele evolutie.

Enkel de gedachtetrant van iemand die het hele reinigingsproces van het bewustzijn consciëntieus heeft doorgewerkt en Goddelijk Bewustzijn voortdurend om hulp heeft geroepen om de belichaming van meedogende liefde te worden, zal in staat zijn het soort bestaan mede te scheppen dat jij zo dolgraag op aarde wilt ervaren – ja – mede-scheppen.


Besef je hoeveel mensen er over heel de wereld zijn die zich verbeelden dat ze onvoorwaardelijke liefde gevonden hebben en het beoefenen en toch staan ze altijd op de uit-kijk naar andere mensen die niet aan hun maatstaven van gedrag voldoen en opgewekt en blij zijn hen te veroordelen of te kastijden? Hoe kan zo’n geest een tijdperk van vrede en liefde scheppen?


Een spin spint haar web. Jij spint je omgeving, gezondheid, wel-zijn in je geest met je verlangens, je intenties, je bedoelingen. Dit is geen veroordelingsproces, moet je begrijpen – dit is zuiver een uitspraak over de werkelijkheid binnen elektro-magnetische energieën. Dit is jouw waarheid. Totdat je dit volledig erkent en besluit om te allen tijde een bewuste vereniging met het Goddelijke te zoeken – zal het Tijdperk van Vrede en Liefde aan je ontsnappen.


Wanneer je de transcendente glorie van liefde en mededogen in je bewustzijn belichaamd hebt, wanneer je bewustzijn in rust is, vredig, zonder het minste spoortje van kritiek en verwerping van enige vorm van anders-zijn, zul je inderdaad een lid worden van het Koninkrijk Gods.

Totdat die tijd komt, wil Ik dat je WEET dat Ik beschikbaar ben, te allen tijde toegankelijk, me meedogend gewaar van en meedogend begripvol voor alles wat je op dit moment moet verduren. Ik ben beschikbaar als jouw liefde, jouw troost en jouw gerust-stelling. Ik ben je Leven, Ik ben je Weg en Ik ben je Waarheid. Ik heb lief met diep mededogen en een krachtig verlangen je te bevrijden van je huidige lasten. En Ik zal je ervan bevrijden als je maar naar me toe wilt komen en me met de warmte van mijn aanwezigheid, en leiding en inzicht, laat reageren om je te helpen boven je huidige zwakheden en droefheid uit te stijgen.


Daarom, om al diegenen op aarde te helpen die bereid zijn om naar mijn woorden te luisteren en ze te accepteren en mijn troost te zoeken, zeg Ik tegen je wat Ik in mijn Brieven zei:


Het dient algemeen aanvaard te worden dat, om een staat van blijmoedige vrede op aarde te bereiken, er een HOGERE VISIE moet zijn om in je dagelijks leven te trachten toe te passen. Het is enkel door naar een hogere visie te reiken dat de stoffelijke wereld van grootschalige vernietiging gered zal worden, wanneer onverlichte mensen jammerlijk zullen oogsten van hun huidig chaotisch zaaien.


Dit is geen oordeel of kritiek of veroordeling, lieve zielen, maar een uitspraak ontstaan uit de Wetten van jouw Bestaan.


Zonder de hogere visie, zij het voor het zelf of voor de wereld, kan er geen spirituele evolutie zijn of het bereiken van die staat van zijn wanneer Goddelijk Bewustzijn Zelf duidelijk zichtbaar zal zijn in jou, je leven en je omstandigheden. Op dat moment zullen jullie allen transparanties van Goddelijk Bewustzijn geworden zijn en als zodanig zullen jullie een levenskwaliteit ervaren die voorheen ondenkbaar was.

DE VISIE

Jouw visie van een volmaakte wereld en een volmaakt leven zou er een moeten zijn van LIEFDE die alle scheppen omarmt. Een onophoudelijk geven en ontvangen. Een stralende gezondheid en schoonheid die licht straalt uit alles wat groeit en uit alle levende wezens. Extatische creativiteit van iedere soort. Eenvoud in verplaatsing, reizen is louter een kwestie van verlangen. Florissante huizen en vreugdevolle huishoudens. En overal een manifestatie van Goddelijk Bewustzijn in ieder atoom.

Ik kan geen betere term voor een dergelijke visie bedenken dan Koninkrijk Gods, Koninkrijk der Hemelen om de toekomstige aardse Kwaliteit van Zijn te beschrijven, wanneer Goddelijk Bewustzijn alle levende dingen overduidelijk doordringt en zij iedere seconde van hun aards bestaan de aard van Goddelijk Bewustzijn transparant manifesteren.


Helaas hebben miljoenen nog geen glimp van het Licht opgevangen en brengen ze hun leven door met het zoeken naar nieuwe spirituele ervaringen via nieuwe leraren en nieuwe kennis, terwijl de zoektocht naar de ervaring van Goddelijk Bewustzijn binnenin zou moeten zijn en de spirituele visie die daaruit ontstaat. Dit kan enkel bereikt worden door constante en regelmatige meditatie.


MEDITATIE

Enkel door meditatie zal je in staat gesteld worden om je geest volledig te verstillen en te bedaren. Enkel dan kan Goddelijk Bewustzijn je hersencellen binnenkomen en Zijn eigen kennis in je geest brengen. Enkel dan kunnen de gebreken van het ego langzaam uit je hersencellen en zenuwstelsel opgelost worden.


Ik zoek mensen die bereid zijn hun ego-centrische zoektocht naar spirituele gelukzaligheid terzijde te zetten, spirituele manieren zoekend om een beter leven te leiden, om meer bezittingen te hebben.


Ik ben op zoek naar mensen die bereid zullen zijn zich te verbinden in een systeem van wederzijdse ondersteuning om te beginnen zichzelf te her-bouwen om geschikt te worden om deel te nemen aan het scheppen van het Koninkrijk der Hemelen op aarde, wanneer Goddelijk Bewustzijn oppermachtig zal regeren in het bewustzijn van alle Hemelse mensen.


Om dit doel te bereiken, zal Ik duidelijk uiteenzetten wat echte Leden van het Koninkrijk der Hemelen op aarde bereid zullen zijn te aanvaarden. Wat volgt zijn de regels die de Leden moeten aanvaarden om dagelijks in hun leven te trachten toe te passen, gevolgd door de redenen waarom de regel zo belangrijk is.

 


LIDMAATSCHAP van het ‘TIJDPERK van VREDE & LIEFDE’ of
‘HET KONINKRIJK DER HEMELEN’ op aarde.


Alvorens de regels voor het Lidmaatschap uiteen te zetten, zal Ik je geheugen opfrissen aangaande jouw eigen scheppingskracht binnenin je geest.


“Maar wanneer je gedachten en gevoelens zich in gedachtepatronen van verlangen, intentie of bedoeling verenigen, heb je een levens-vorm geschapen. Deze levens-vorm is een blauw-druk, een elektrische schets van je intentie en het corresponderende magnetische veld van emotie trekt energiedeeltjes samen om deze drijvende intentie in zichtbare manifestatie te brengen.”


Dit is een manifestatie van je eigen verlangens en omdat jouw kennis van jezelf en je toekomst zo beperkt is, zal deze manifestatie zijn gelukkige kant en zijn donkere kant in je ervaring brengen.


Maar wanneer je eerst naar Goddelijk Bewustzijn gaat en de ware oplossing van je probleem zoekt en deze oplossing terug naar Goddelijk Bewustzijn brengt voor haar volmaakte manifestatie op aarde – dan heb je de volmaakte manifestatie van Licht die geen toekomstige teleurstellingen in zich draagt.


Probeer het je tweede natuur te maken om eerst leiding van Goddelijk Bewustzijn te zoeken. Zelfs als je mogelijk voelt dat je niets van het Goddelijke gehoord hebt, zeg Ik je waarlijk – als je standvastig in geloofsvertrouwen blijft, zal je de antwoorden mettertijd in zichtbare vorm naar je zien terugkeren. Daarom:

 

1. Als Lid van het Koninkrijk der Hemelen op Aarde zal ik dagelijks mediteren, te beginnen met tien minuten en verdergaand tot die tijd waarmee ik mij comfortabel voel. Ik zal alle gedachten zoveel mogelijk opzijzetten, mijn geest bedaren en verstillen. Ik vraag Goddelijk Bewustzijn met innig gebed mijn bewustzijn binnen te komen en over te nemen, mij Goddelijke Wijsheid en Goddelijke Liefde brengend, dat Het mijn eigen leven en allen met wie ik op een of andere manier omga moge zegenen, en de wereld in ‘t algemeen.

Ik zal deze tijd van vereniging met Goddelijk Bewustzijn gebruiken om te WETEN dat alle dingen die ik er voor genezing en oplossing naartoe breng, volkomen genezen en opgelost zullen worden.

Ik bid dat Goddelijk Bewustzijn mij de genade zal geven om te WETEN dat HET altijd het gebed van liefdevolle overtuigdheid beantwoordt.

 

2. Als Lid dat het Koninkrijk der Hemelen helpt te scheppen, moet ik iedere gedachte van afgunst opzijzetten. Ik moet onthouden en bevestigen dat ik, als het kind van Goddelijk Bewustzijn, de ‘Vader’, mag vragen wat ik ook nodig heb of wil en weten dat het, te zijner tijd, zeker voor mij gemanifesteerd zal worden.

 

3. Als een waar Lid van het Koninkrijk, zal ik dagelijks alle egogedachten verwerpen en vervangen door die van meedogende liefde en de onvoorwaardelijk liefdevolle gedachten waarmee ik het Koninkrijk zal helpen bouwen.

 

Dagelijks zal ik voor mezelf herhalen: “ik ben het aangegaan een Tijdperk van Vrede en Liefde te helpen bouwen en iedere liefdevolle gedachte van mij is een transformerende invloed op aarde.”

 

4. Ik moet onthouden dat het Koninkrijk der Hemelen een plek van vreugde en gelach is. Dagelijks bid ik dat ik meer verlicht mag worden en opgeheven in gepaste spontane vreugde en gelach om de geest van diegenen om mij heen te helpen verlichten.

 

5. Dagelijks moet ik onthouden dat ik, om het ego te overwinnen en diep betekenisvol contact met anderen te maken, moet LUISTEREN! Ik moet mijn egodrijfkracht om over mezelf te praten beheersen en moet luisteren, ernaar strevend om te begrijpen en mee te voelen met wat mij verteld wordt.

 

6. Dagelijks moet ik onthouden dat ik, om het ego te overwinnen, in staat moet zijn elke waarheid over mezelf aan te horen zonder te willen terugslaan of excuses te vinden. In het Koninkrijk der Hemelen is er geen kwaadsprekerij, wraakzucht, wrok! Door te aanvaarden het Koninkrijk der Hemelen op aarde te helpen bouwen, moet ik al deze ego-impulsen overstijgen – en ze door onvoorwaardelijke liefde vervangen.

 

7. Dagelijks moet ik onthouden dat er in het Koninkrijk der Hemelen enkel een WETEN is dat morgen volmaakt zal zijn, omdat Goddelijk Bewustzijn de geest en het hart van iedere bewoner in het Koninkrijk vult. Daarom moet ik elke vorm van alarmtaal vermijden. Ik zal niet verstrikt raken in het navertellen van andermans gebreken. Ik zal mijn lagere bewustzijn niet onderdompelen in het overdenken van het kwaad van de regeringen en de wereld. Om het Koninkrijk der Hemelen te bouwen moet ik me terugtrekken uit alles wat ik niet vereeuwigd wil zien - anders zal het Koninkrijk nooit vorm krijgen, of anderen kunnen het bouwen en ik zal achtergelaten worden. Ik zal buitengesloten worden door het genotzuchtige bewustzijn dat ik iedere dag opbouw.

 

8. Ik zal met liefde naar iedereen luisteren die mijn troost zoekt en zal Goddelijk Bewustzijn vragen om me de woorden te geven om te zeggen om hun pijn te genezen.

 

9. Dagelijks zal ik de volgende affirmatie opzeggen en visualiseren met liefde voor de wereld en mezelf. Ik zal voortdurend bevestigen dat mijn affirmaties, omdat Goddelijk Bewustzijn mijn geest verlicht, krachtig en levengevend zijn. Ik visualiseer dat ze de zaden van toekomstige gebeurtenissen zijn.

 

AFFIRMATIE

“Dagelijks open ik mijn hart en geest voor het transcendente Goddelijke Bewustzijn om me te helpen alle huidige zelfzuchtige egodrijfkrachten op te lossen.”

 

“Dagelijks open ik mijn ziel om Goddelijk Bewustzijn te ontvangen om me te assisteren bij het bouwen van een nieuw TIJDPERK van VREDE & LIEFDE in de wereld.”

 

“In het KONINKRIJK der HEMELEN zullen enkel Goddelijke Liefde, Goddelijk Mededogen, Vreugde en Gelach en schoonheid van zelf-expressie altijd subliem gemanifesteerd worden.”

 

“De natuur zal in ieder gebied van de wereld overvloedig floreren, harmonieus, en iedere persoon op aarde van fruit en voedsel voorzien. Alle mensen zullen goed gevoed zijn. Iedereen zal goed gekleed zijn. Iedereen zal in geest verheven worden en zal Goddelijk Bewustzijn op elke manier, iedere dag manifesteren.”

 

“Ik til deze Visie van Gelukzaligheid naar Goddelijk Bewustzijn, waar het met GODDELIJK LEVEN aangestoken zal worden voor haar volmaakte manifestatie op aarde. Ik geef mijn liefdevolle dank aan mijn BRON, dat het zelfs nu allemaal vorm begint aan te nemen in het ongeziene.”

 

“Dank je, Vader.”


Mijn geliefde zielen, het is bekend dat er in deze tijd een duidelijke en onmiskenbare splitsing zal zijn tussen de kinderen die het Licht kiezen en de kinderen die de afleidingen en de duisternis van het wereldse ego verkiezen. Want om het Licht de wereld te laten verlichten, moeten allen de kinderen van het Goddelijke worden.


Liefdevol, meedogend, zelfs met tegenzin verlaat ik je, gezegd hebbend wat ik wilde dat je begreep. Mijn LIEFDE omhult je in vurig verlangen dat je mijn woorden ontvangt zo ongecompliceerd als een klein kind dat naar de beminde stem van haar vader luistert, om te verzekeren dat mijn dringende boodschap vrucht mag dragen in jouw leven en in het leven van diegenen die je omgeven.


’Dit is een ware boodschap van krachtige scheppingskracht van je toekomst. Als je zult geloven en handelen, zul je het zien gebeuren. Zeer zeker zul je, in je eigen leven, jezelf in jouw Koninkrijk der Hemelen vinden.’


Rust in Goddelijke Liefde. Rust in Vrede. Rust in Licht.


EEN GESCHENK VAN LIEFDE VAN DE LERAAR VAN LIEFDE ZELF.

Een bezielde oproep van de CHRISTUS om deel te nemen aan het scheppen van

een TIJDPERK van VREDE en LIEFDE - het KONINKRIJK der HEMELEN op aarde - zowel binnenin als in de omgeving.


Het Lidmaatschap is voor mensen die diep en oprecht toegewijd zijn om zichzelf te bevrijden van ego en om te helpen een wereldgemeenschap van gelijk toegewijde leden te bouwen.


Dit is een toewijding aan Christus en aan zijn leringen in zijn Brieven (1999 - 2000) en Boodschap van 20.10.2007


Lidmaatschap zal prestige dragen aangezien het vraagt om: een begrip van en toewijding aan Christus’ Brieven en overgave van het ‘zelf’ in het dagelijkse leven.

 

De dagelijks te volgen Regels zijn:

 

1.    Dagelijks lezen van de door Christus gegeven regels en toelichtingen waarom hij ze tot regels heeft gemaakt.


2.    Dagelijkse Meditatie


3.    Dagelijks zal ik alle egogedachten verwerpen en vervangen door gedachten van meedogende liefde en onvoorwaardelijke liefde.


4.    Om betekenisvol contact met andere mensen te maken moet ik naar hen LUISTEREN en moet ik stoppen het onderwerp terug naar mezelf te brengen.

5.    Ik moet in staat zijn om waarheden over mijzelf te horen zonder me te verschuilen achter een mantel van excuses en toegeven aan vergeldingen.


6.     Ik moet, te allen tijde, eerlijk en recht door zee zijn, anders zal mijn bewustzijn gefragmenteerd zijn en zal ik overtuigdheid missen.


7.    Dagelijks moet ik onthouden en bevestigen dat in het Koninkrijk der Hemelen - morgen altijd volmaakt is.


8.    Ik moet alle alarmpraat vermijden. Om het Koninkrijk der Hemelen binnenin en buiten mijzelf te bouwen, moet ik mijn bewustzijn terugtrekken uit alles wat ik in de toekomst niet herhaald of vereeuwigd wil zien.


9.    Ik zal zorgvuldig luisteren naar allen die mijn liefde en mijn troost zoeken en ik zal Goddelijk Bewustzijn vragen om mij de woorden te geven om hun pijn te genezen.


10.      Ik zal niet toegeven aan afgunst en jaloezie, omdat ik weet dat alle dingen die nodig zijn voor mijn verzorging en blijdschap de mijne kunnen zijn wanneer ik ‘Vader-Moeder-Liefde’ vraag.


11.      Dagelijks zal ik de volgende affirmatie uitspreken - de volle betekenis visualiserend terwijl ik spreek:

 


AFFIRMATIE


“Dagelijks open ik mijn hart en geest voor het transcendente Goddelijke Bewustzijn om me te helpen alle huidige zelfzuchtige egodrijfkrachten op te lossen.”

 

“Dagelijks open ik mijn ziel om Goddelijk Bewustzijn te ontvangen om me te assisteren bij het bouwen van een nieuw TIJDPERK van VREDE & LIEFDE in de wereld.”

 

“In het KONINKRIJK der HEMELEN zullen enkel Goddelijke Liefde, Goddelijk Mededogen, Vreugde en Gelach en schoonheid van zelf-expressie altijd subliem gemanifesteerd worden.”

 

“De natuur, in ieder gebied van de wereld, zal overvloedig floreren, harmonieus, en iedere persoon op aarde van fruit en voedsel voorzien. Alle mensen zullen goed gevoed zijn. Iedereen zal goed gekleed zijn. Iedereen zal in geest verheven worden en zal Goddelijk Bewustzijn op elke manier, iedere dag manifesteren.”

 

“Ik til deze Visie van Gelukzaligheid naar Goddelijk Bewustzijn, waar het met GODDELIJK LEVEN aangestoken zal worden voor haar volmaakte manifestatie op aarde. Ik geef mijn liefdevolle dank aan mijn BRON, dat het zelfs nu allemaal vorm begint aan te nemen in het ongeziene.”

 

“Dank je, Vader.”

 

 

Als gelofte van mijn sterke geloofsvertrouwen om toe te treden tot CHRISTUSWIJS, zeg ik toe een toewijding van zelf aan deze sublieme inzet te schrijven om werelds denken te veranderen. Ik ben bereid om dit op de Ledenpagina op de website te laten plaatsen.


Als Christus weer terugkeert, zou ik graag een e-mail willen ontvangen die me zijn laatste boodschap brengt.


Ik stem erin toe dat mijn e-mailadres op zo’n manier geplaatst wordt dat het alleen beschikbaar is voor andere Christuswijs’ Leden.

 


HOE TE MEDITEREN (uit mijn Brief 6 [8] )

 

Neem wanneer je mediteert, de positie aan die voor jou het aangenaamst is. Je hoeft je lichamelijk niet in bochten te wringen. Rust en ontspan. Vertel jezelf al je ledematen te ontspannen en los te laten, inclusief je hoofd, nek, gezicht, in een toestand van uiterste ontspannenheid.

Ik moet je op het hart drukken dat meditatie – uiteindelijk – even eenvoudig zou moeten zijn als in een sluimer weg te glijden. De bedoeling van meditatie is om je volledige bewustzijn in staat te stellen voorbij de grenzen van intellect en redenering te gaan. Er zijn leraren die je zullen zeggen je iets ‘in te beelden’ ... je mag er zeker van zijn dat je, wat je ook gezegd wordt je in te beelden, niet geholpen wordt om waar dan ook heen te gaan, behalve naar nieuwe verbeeldingsvolle rijken van je eigen denkprocessen.

Wat deze methode van ‘mediteren’ voor jou tot stand zal brengen, is een verlichting van de gedachten en stress die jouw egodruk voor je schept. In de verbeeldingswereld kan het ego – al dan niet – slapend zijn.

 

Bereid je, aleer te beginnen aan meditatie, voor door volledig te beseffen dat je op het punt staat om contact te maken met GODDELIJK BEWUSTZIJN, zowel binnen, als transcendent aan je bewustzijn – daarom is HET óók buiten en rondom je. Visualiseer precies wat dit betekent.

Onthoud, te allen tijde, dat waar je aan DENKT datgene is waar jij je op afstemt.

Je gedachten zijn ‘zoeklichten’ die contact maken met wat je zoekt.


Onthoud dat iedere ‘gedachte’ haar eigen trillingsfrequentie in bewustzijn heeft. Geloof, weet dit, want het is waar. Hoe spiritueler de gedachte, hoe hoger de trillingsfrequenties.

’Bewustzijnsvormen’ die door woorden belichaamd worden, zijn niet zichtbaar, maar zijn welomlijnde ‘bestaansentiteiten’.

Zij dragen het leven van bewustzijn in zich. Zij worden naar gelijkaardige ‘bewustzijnsvormen’ gemagnetiseerd. Het gelijke wordt naar het gelijke getrokken.

Denk ‘hond’ en visualiseer wat je bedoelt en je gedachten worden op de hondensoort afgestemd.

Denk UNIVERSEEL BEWUSTZIJN’ of ’GODDELIJK LEVEN’ met begrip van wat je bedoelt – en je gedachten zullen naar ‘UNIVERSEEL BEWUSTZIJN’ – GODDELIJK LEVEN geleid worden.

Als je alles wat Ik je probeer te vertellen volledig hebt begrepen, zul je WETEN dat jouw meditatie haar doel bereikt.

Weet dit en je zult je geloofsvertrouwen zien verstevigen.

Je geloofsvertrouwen blijft zwak, omdat je slechts hoopt, of wenst, of magnetisch ‘wilt om’ af te stemmen op – LEVEN BEWUSTZIJN, omdat je hoopt dat je enig voordeel uit de oefening zult halen.

 

Zie je niet hoe ‘aards’ een dergelijke benadering is naar DAT WAT JOU VERWEZENLIJKT HEEFT?

Is het eerbiedig? Betaamt het iemand die waar contact zoekt en verwacht dit te maken?

Terwijl ONEINDIG UNIVERSEEL BEWUSTZIJN niet de mythische ‘God’ in den hoge is, zoals afgeschilderd in het Oude Testament,

is Het de Oneindig Krachtige Realiteit, die overal aanwezig is, en Diens eigen ontwerpen manifesteert, intelligent, evolutionair, liefdevol zorgzaam voor alles wat Het heeft verwezenlijkt.

Dit is waarvan je moet beseffen dat je het uiteindelijk zult naderen, terwijl je nog op aarde bent, wanneer je de hoogste dimensies bereikt nadat je magnetische‑emoties niet slechts uit je geest, maar ook uit je onderbewuste en zonnevlecht, zijn opgelost.

Om te beginnen zul je in aanraking komen met VADERMOEDERGODDELIJKLEVEN dat altijd binnen jouw volledige stelsel en in het universum actief is.

Onthoud dat Het in equilibrium is binnen de oneindige universele dimensie en actief in de wereld.

’Vaderactiviteit’ stelt de doelen. ’Moeder‑liefde’ geeft richting aan de manier waarop de plannen ontwikkeld zullen worden om het hoogste goed te bevorderen van hetgeen bewerkt of genezen of beschermd wordt.

(Tallozen zullen zeggen dat deze bovenstaande uitspraken allemaal verbeelding zijn. Zij kunnen sneren wat zij willen. Diegenen die erin slagen contact te maken met VaderMoederLevenBewustzijn’ – een andere naam voor GODDELIJK LEVEN BEWUSTZIJN, maar die op diens dubbele kwaliteiten wijst – zullen bevestigen dat het voorgaande een nauwkeurige beschrijving is van spirituele evolutie die op dergelijk contact volgt).

Laten we terugkeren naar je meditatie.

Leer allereerst, voordat je probeert je meditatieve staat te betreden, het volgende gebed uit je hoofd, zodat de woorden van jezelf worden.

Wanneer je volledig ontspannen bent, begin je jouw meditatie met dit gebed. Zeg het langzaam op en visualiseer de betekenis van elk woord om je in staat te stellen het bewustzijn van het woord binnen te treden en het energiebewustzijn van het woord in staat te stellen je diepste zelf te betreden. Terwijl je dit gebed uitspreekt, zouden je ogen gesloten moeten zijn en je blik naar je voorhoofd opgeheven.

VADERMOEDERLEVEN, jij bent mijn leven, mijn voortdurende ondersteuning, mijn gezondheid, mijn bescherming, mijn volmaakte vervulling van iedere behoefte en mijn hoogste inspiratie.

Ik vraag je om de ware Realiteit van Jezelf aan mij te openbaren. Ik weet dat het jouw WIL is dat ik volledig door licht omgeven zal zijn, zodat ik het gewaarzijn van Jouw Aanwezigheid binnenin en om mij heen beter kan ontvangen. Ik weet en geloof dat dit mogelijk is. Ik geloof dat jij mij beschermt en in stand houdt in volmaakte LIEFDE. Ik weet dat het mijn uiteindelijke bedoeling is om JOU UIT TE DRUKKEN.

Terwijl ik tegen jou praat weet ik dat je volmaakt ontvankelijk bent voor mij, want jij bent UNIVERSELE LIEFDEVOLLE INTELLIGENTIE die deze wereld zo prachtig heeft ontworpen en haar in zichtbare vorm heeft gebracht.

Ik weet dat, wanneer ik JOU vraag tegen mij te praten, ik een bewustzijnszoeklicht in jouw Goddelijk Bewustzijn stuur en terwijl ik luister, zul JIJ mijn menselijk bewustzijn binnendringen en almaar dichter bij mijn steeds meer ontvankelijke geest en hart komen.

Ik vertrouw mijzelf en mijn leven toe aan jouw zorg.

(Elke keer dat je dit gebed uitspreekt en visualiseert, schep je een spirituele bewustzijnsvorm die sterker en steeds meer verheven in trillingsfrequenties zal worden, naarmate de werkelijke betekenis van het gebed zich in je geest en hart verdiept en je inzichten zich verhogen).

Ontspan je na het gebed, nog dieper en laat je geest zo leeg worden als je kunt. Als gedachten binnendringen, reciteer dan zachtjes ’Goddelijk Leven’ of ‘vader-moeder-leven’ tegen jezelf en breng je geest opnieuw tot bedaren. Na vele maanden van oprechte meditatie zou je kunnen gaan voelen dat je lichaam plotseling samentrekt, zoals bij iemand die in slaap valt en dan weer wakker schrikt. Als dit gebeurt, wees dankbaar omdat je bewustzijn de barrières doordringt van je eerder geschapen bewustzijnskrachten die je ziel omkapselen.

Wanneer jij je een andere diepe bewustzijnsstaat voelt binnengaan, zo diep dat je nauwelijks ademt, weet dan dat je jouw doel begint te bereiken. Geef aan het einde van je meditatie altijd blijde en erkentelijk dank.

Onthoud dat niets wat je kunt denken, zeggen of doen, al wat vadermoederlevenbewustzijn is, op enigerlei wijze kan afbreken.

Elk ongeloof zal echter een barrière tussen jou en vadermoederleven vormen.


Ik wil je waarschuwen: wanneer je jouw geest en gedachten probeert te verstillen, zou jij je niet‑op‑je‑gemak, lichamelijk oncomfortabel en zelfs verontrust kunnen voelen. Dit is omdat je – aanvankelijk – op de zwarte muur van je eigen ‘bewustzijn’ zult stuiten en dit kan bijzonder onthutsend – zelfs pijnlijk – zijn.

Zegen de ervaring en vraag ’vaderleven’ om de volgende keer dat je luistert je bewustzijn te doordringen.

Sta vervolgens op en laat de ervaring achter je.

Wanneer je bemerkt dat je eindelijk de stilte betreedt, blijf dan onbewogen, wetende dat je nu hebt betreden wat men het ‘heilige der heilige’ zou kunnen noemen, omdat je eindelijk contact gemaakt hebt met vadermoederlevenbinnenin je. Het zal tijd vergen totdat deze zeer spirituele ervaring van de Stilte een dagelijkse routine wordt.

Onthoud dat je een leven van egobagage hebt weg te werken en op te lossen.

Ongeacht wat je voelt of je gewaar bent tijdens je meditatie, verwacht een verschil in je leven te voelen wanneer je eruit komt. Onthoud dat verwachting een ‘bewustzijnsvorm’ is en aangezien je ‘verwacht’, open je de weg voor wat je ‘verwacht’ dat er in je ervaring gemagnetiseerd zal worden, wat het ook moge zijn dat je nodig hebt of waarmee je bezig bent.

Als je geen enkele nieuwe lichtheid in je gemoed voelt, ondanks je oprechte verwachtingen, ontken of twijfel niet aan veranderingen of de mogelijkheid daartoe.

Onthoud dat je bewustzijn elektromagnetisch is, van dezelfde substantie als je fysieke lichaam en dat het het fundament is van alle ervaringen in je leven. Ga door met verwachten – terwijl je dit doet, bouw je de kracht, de energie van je ‘verwachtingen‑bewustzijnsvormen’ op, die de manifestatie van alles wat je verwacht naar zich toe zullen trekken. ’Vadermoederlevenbewustzijn’ kan slechts in jouw individueel bewustzijn gemagnetiseerd worden door geloofsvertrouwen, oprechte verwachting en de bereidwilligheid om jezelf te openen voor het reinigen van je magnetisch‑emotionele ‘binding‑afwijzing’‑impulsen.

Hoevelen van jullie gaan thans op deze manier in meditatie en komen eruit terwijl zij veranderingen VERWACHTEN?

Hoevelen verliezen de moed wanneer zij enige veranderingen gevoeld hebben en dan een korte tijd niets meer?

Houd in gedachten dat Ik je gezegd heb dat je onderworpen bent aan ritmes van ‘hoog’ en ‘diep’. Wanneer je in je ‘dieptepunten’ bent, is de stroom van Goddelijk Leven in je stelsel verlaagd en verlagen zich ook de trillingsfrequenties van je bewustzijn. Derhalve is contact met VaderMoederLeven‑Bewustzijn’ op zulke momenten, in het begin van je zoektocht, bijna onmogelijk. In de begindagen van je zoeken naar Waarheid ben je, tijdens je meditatie, nog zeer sterk in aanraking met je onderbewuste en je zult merken dat er een ergerlijke herbeleving is van alle oude negatieve gedachten en herinneringen waarvan je dacht dat je ze overwonnen had.

Wanneer jij je ‘hoogtepunten’ betreedt, zul je een herleving van je spirituele zelf bemerken en zul jij je hierin verheugen. Je meditaties zullen meer positief en productief zijn in contact met ’VaderMoederLeven‑Bewustzijn’. Als je de moed hebt om zowel tijdens de ‘diepte’momenten als tijdens de goede te volharden en zelf‑discipline te beoefenen, zul je uiteindelijk merken dat de ‘dieptepunten’ minder ‘diep’ zullen worden en eerdere depressies opgeheven zullen worden.

Onthoud dat elk moment van ‘devoot bewustzijn’ je dichter bij je doel brengt, hoewel jij hiervan volledig onbewust zou kunnen blijven. Desalniettemin gebeuren er dingen voor je ultieme welzijn – geloof erin.Deze teksten zijn onderworpen aan Christus’ recht. Vergeet niet dat deze teksten afkomstig zijn uit het Hoogste Rijk van Goddelijk Bewustzijn en door Hem worden beschermd. Elk citaat dient onveranderd blijven, zowel in tekst als in opmaak, gerapporteerd aan de moeder website en als er giften of andere inkomsten worden ontvangen door het gebruik van deze teksten wordt tiende van de opbrengst verwacht.