Barsten in jullie planeet

 

 

Ik ben deze keer gekomen, niet om prachtige passages van spirituele bemoediging te spreken om je spirituele smachtende verlangens op te wekken maar om in je eigen omgangstaal in je dagelijkse leven te reiken om LICHT te werpen op wat mensen zichzelf – hun lichaam, levens, relaties en de planeet in ‘t algemeen dagelijks aandoen.

Het zijn hun gedachten – die tot woorden leiden – die tot handelingen leiden wat mij in deze tijd in ‘t bijzonder bezighoudt.

Mensen van alle rassen en culturen – sla acht op mij!

De meerderheid van nadenkende mensen realiseert zich dat al jullie wetenschappelijke technologie en wijdverspreide industrialisatie langzaam jullie planeet doden.

Jullie erkennen dit.

Maar wanneer zul je nu ontwaken tot het zelfs nog belangrijker en dwingender besef dat je egogedachten, woorden, handelingen net zo destructief voor je planeet zijn omdat het bewustzijnsenergievormen zijn – en het precies bewustzijnsenergievormen zijn waaruit je planeet geschapen is – bewustzijnsenergievormen.

Je hele wereld is niets anders dan een reusachtige bewustzijnsenergievorm samengesteld uit miljarden individuele bewustzijnsvormen ontstaan uit en gebaseerd op de Leegte van Universeel Bewustzijn, wat je ‘God’ zou kunnen noemen en die uit het schijnbaar niets geëvolueerd is naar haar huidige staat via het proces van je eigen wensen en verlangens.

Daarom moet je proberen te begrijpen dat, wanneer je, dagelijks, je egobewustzijn door middel van je gedachten, woorden, handelingen in je wereld giet, je bezig bent bewustzijnsvormen uit te zenden die totaal tegengesteld zijn aan de Wetten van UNIVERSEEL BEWUSTZIJN.

Je helpt miljarden andere gelijk‑gestemde mensen een destructieve bewustzijnsvorm te scheppen die rechtstreeks in strijd is met je BRON van ZIJN, UNIVERSEEL BEWUSTZIJN, die alle bestaan ondersteunt en onderhoudt.

Er ontstaan onvermijdelijk BARSTEN IN DE STRUCTUUR VAN JE PLANEET en mensen ervaren tornado’s, aardbevingen, overstromingen en sneeuwstormen – die ALLE een fysieke manifestatie zijn van de instorting van de UNIVERSELE WET, die UNIVERSELE LIEFDE is, die je wereld regeert.

Geeft dit aan dat ‘god’ liefde zich uit deze wereld heeft teruggetrokken?

Nee! Er bestaat niet zoiets als ‘bestraffing door ‘god’ – omdat een dergelijk geïndividualiseerde ‘menselijk denkende’ god niet bestaat. Dit is een mythe die uit de geest van mensen gewist moet worden.

Maar jouw planeet en jijzelf zijn geïndividualiseerd uit UNIVERSEEL BEWUSTZIJN dat ZELF een Wet is die Ik destijds op aarde voortdurend herhaald heb – de WET van GELOOFSVERTROUWEN in goed en kwaad. De WET van OVERTUIGDHEID.

Waar je ook echt in gelooft – goed, slecht en onverschillig, zal uiteindelijk in je leven gemanifesteerd worden.

Wees daarom gewaarschuwd en gebruik deze kennis om je te bevrijden van het meest destructieve bewustzijn ter wereld – egobewustzijn.

Naar de kerk gaan zal je niet helpen. Zondagse verering zal je niet bevrijden.

Je enige hoop om je los te schudden van het ego en het wereldse destructieve bewustzijn is door de CHRISTUS WEG te volgen.

De Christus Weg is de WEG die Ik, persoonlijk gevolgd en geleefd heb na volledige verlichting in de woestijn – verlichting die me in staat stelde om naar Nazareth terug te keren en te beginnen aan een nieuw leven van helen, onderrichten en beheersing van de elementen. Omdat mijn lering rechtstreeks in strijd was met de Joodse leer van vergelding en een wraakzuchtige Jehova, werd Ik uiteindelijk gekruisigd. Elke andere uitleg van mijn kruisiging is vals en geheel onwaar.

Voorafgaand aan mijn zes weken in de woestijn in Palestina, was Ik een luie nietsnut. Na verlichting was Ik de enige bewaarder van de geheimen van scheppen en scheppingskracht.

Mijn verlichting wordt volledig uitgelegd in Brief 1 en mijn volledige transcendente waarneming van de bestaanswaarheid zelf wordt uiteengezet in mijn Brieven.

Deze worden gratis aangeboden aan allen die de wil en moed hebben om mijn CHRISTUS WEG te BEWANDELEN die uiteindelijk naar verlichting, vrijheid van het ego en intrede in het Koninkrijk der Hemelen leidt.

Verlichting kan op verschillende manieren komen – het kan als een geestverruimende ervaring komen die onmiddellijk je waarneming van je BRON van ZIJN en je eerdere intellectuele begrip van je wereld transformeert. Ware Verlichting is een instroom van Goddelijk Bewustzijn in je menselijke bewustzijn die je nooit zult verliezen en die voorgoed je houding jegens je Schepper en je leven in ‘t algemeen transformeert.

Of – door volhardende bestudering van mijn BRIEVEN zullen kleine momenten van buitengewoon inzicht, kleine poosjes van verlichtende LICHTbundels je geest binnenkomen die de focus van je innerlijke zicht zullen verleggen – of de lens schoonmaken waardoor je de wereld ziet en de geldigheid van al haar meningen en overtuigingen beoordeelt.

Langzamerhand, schud jij je illusies af die je voordien verblindden en merk je dat je beheersing krijgt over je gedachten en handelingen, die tot heelheid in ieder aspect van je individuele wezen leiden.

De CHRISTUS WEG bewandelen – zoals uiteengezet in mijn BRIEVEN – is een levenslang werk dat rechtstreeks leidt tot vrij zijn van zorgen en behoeften.

Terwijl je leest, zul je er zowel mijn Aanwezigheid als mijn Liefde in vinden.

Deze teksten zijn onderworpen aan Christus’ recht. Vergeet niet dat deze teksten afkomstig zijn uit het Hoogste Rijk van Goddelijk Bewustzijn en door Hem worden beschermd. Elk citaat dient onveranderd blijven, zowel in tekst als in opmaak, gerapporteerd aan de moeder website en als er giften of andere inkomsten worden ontvangen door het gebruik van deze teksten wordt tiende van de opbrengst verwacht.