Wanneer ga je ONTWAKEN?


 

Toen Ik de laatste keer met je sprak, zei Ik zo duidelijk als Ik kon via de geest van mijn Opnemer:

WANNEER GA JE ONTWAKEN, OPGROEIEN EN BESLISSEN OF JE DE MOED ZULT HEBBEN OM JE OUDE ZEER‑GELIEFDE MYTHES VAN EEN BLOEDENDE CHRISTUS AAN EEN KRUIS DIE BETAALT VOOR JOUW ZONDEN, VAN JE AF TE WERPEN?

Wanneer zul je MIJN Waarheid aanvaarden – de waarheid dat Ik, Jezus, gezien werd als een bedreiging voor de openbare orde en een BEDREIGING VOOR DE JOODSE LEIDERS, omdat Ik de mensen over een God van Liefde onderrichtte. EEN GOD Die geen offers behoefde!

Ik leerde de mensen dat VERGEVING essentieel was om een gelukkig en gezond leven te ervaren, terwijl de Joden ‘oog om oog’ onderwezen en dat hun GOD hen op Heilige Oorlogen tegen de ‘heidenen’ stuurde.

Ik, de echte Christus, leerde hen dat ze zich geen zorgen moesten maken over vuile drinkbekers, maar moesten letten op wat er uit hun geest en mond kwam.

Zij die inzicht en begrip hebben, zullen erkennen dat Ik teruggekomen ben en uitweid over dit eenvoudige thema en uitleg WAAROM Ik de levensprincipes onderrichtte die mensen nu zo dringend nodig hebben om zichzelf en de planeet van een ramp op grote schaal te redden.

Lees Brief 1 totdat je hem volledig begrijpt.

Lees Brieven 4.(A) en 4 (B) [5 en 6] totdat jij je volledig realiseert:

dat je met dezelfde energie DENKT en VOELT als waar je wereld van gemaakt is.

dat jouw gedachten elektro‑magnetische blauwdrukken zijn die uiteindelijk uiterlijke vorm krijgen als gebeurtenissen en dingen waar je ofwel naar verlangd hebt – of heel erg bang voor geweest bent OF als die dingen, goed en kwaad, die je anderen hebt aangedaan.

Wijs deze Brieven niet af als geen betrekking hebbend op jouw leven.

Ze leggen precies uit waarom LIEFDE dé materie is waaruit je lichaam gemodelleerd is. Wanneer je met boosheid, wrok en afkeer in je hart leeft, ben je actief negatieve krachten aan het scheppen die geleidelijk je gezondheid ondermijnen en je lichaam en je leven vernietigen.

Omdat de BRIEVEN de ware AARD beschrijven van ‘DAT’ Wat alle zichtbare dingen tot bewuste Verwezenlijking heeft gebracht en je exacte relatie ERMEE, kun jij met behulp van de BRIEVEN je eigen zelf veranderen.

Je kunt het soort persoon worden met wie JIJ graag zult samenleven.

Er zal je nooit meer verteld hoeven te worden van jezelf te houden en jezelf te respecteren.

Wanneer je mijn BRIEVEN dagelijks gelezen en her‑lezen en GELEEFD hebt, zul jij jezelf spontaan respecteren en hoogachten – natuurlijk – VREUGDEVOL.

Je zult je verheugen in WIE je echt bent en in je grenzeloze potentie tot scheppingskracht.

DIT IS GEEN NEW AGE lering.

Mijn CHRISTUSLERING blijft en zal dezelfde blijven door de eeuwigheid heen:

Het is de ‘Vader’– GODDELIJK BEWUSTZIJN – die het werk van scheppingskracht in mij doet – en zal dat evenzeer in jou doen wanneer jij het ego overwint.

’Wanneer jij, ook, Universele Liefde WORDT.’Deze teksten zijn onderworpen aan Christus’ recht. Vergeet niet dat deze teksten afkomstig zijn uit het Hoogste Rijk van Goddelijk Bewustzijn en door Hem worden beschermd. Elk citaat dient onveranderd blijven, zowel in tekst als in opmaak, gerapporteerd aan de moeder website en als er giften of andere inkomsten worden ontvangen door het gebruik van deze teksten wordt tiende van de opbrengst verwacht.