Menselijke liefde brengt teleurstelling


 

CHRISTUS ZEGT:

“LIEFDE – LIEFDE – LIEFDE – is de enige weg naar genezing, welzijn, voorspoed, echt succes, geluk.”

“Ik weet dat je dit gepraat over LIEFDE als schijnheilig of sentimenteel beschouwt, of als advies waardoor je ‘God’ zult ‘behagen’– of ‘behaaglijk’ voor ‘God’ bent – of dat dit jou een ‘goed’ persoon zal maken in tegenstelling tot een ‘kwaadaardig’ persoon.”

“Maar dit is de manier waarop jullie grootvaders dachten. Nooit, op enig moment tijdens of sinds mijn leven in Palestina, heb Ik ooit een uitspraak gedaan om je te helpen een ‘beter’ iemand te worden.”

Dit is een Joodse misinterpretatie van mijn aardse leringen.

Dergelijke interpretaties moeten nu zo snel mogelijk afgedankt worden.

Ze verduisteren je innerlijke waarnemingen en spirituele inzichten.

Ze verhinderen dat oprechte spirituele zoekers de WAARHEID van ZIJN accepteren.

Kennis van de WAARHEID van ZIJN stelde me in staat om de woestijn in Palestina te verlaten als een veranderd mens, een spirituele Meester en Genezer die de atomaire elementen beheerst.

Het is nu tijd voor diegenen die klaar zijn, om die kennis te absorberen en te beginnen het leven te construeren dat in hun macht ligt om te construeren.

Daartoe heb Ik weloverwogen een middel in het leven geroepen om de wereld te bereiken door de toegewijde mede‑werking van de Opnemer, om te proberen jou te verheffen boven de wereld‑wijde overtuigingen die door Christelijke Kerken onderwezen zijn – overtuigingen die je spirituele visie verblinden.

Het GELOOF dat je geschapen werd door het soort ‘God’ die de aarde ziet zoals een schoolmeester zijn school ziet en slecht gedrag met zwarte kruizen markeert en ‘gouden sterren’ toekent als beloning voor goed werk.

EEN GOD die onwetende mensen duizenden jaren aanbeden hebben, EEN GOD die GESCHENKEN en AANBIDDING nodig had om ‘HEM’ ervan af te houden bestraffingen te sturen in de vorm van plagen, ziektes, overstromingen, epidemieën, dood:

een GOD die verrukt was over het offeren van vogels en smetteloze dieren:

een GOD die enkel verzoend kon worden met de wereld die hij geschapen had, door de bloederige dood van zijn zo‑genaamde enige ZOON.

Ik, de ware Christus, kan enkel tegen de Christenen op de wereld zeggen: “Wat een voorbeeldige, edelmoedige GOD hebben jullie voor jezelf gemodelleerd! Een GOD die je m o e t vrezen – maar nooit eerbiedigen!”

Ik, de ware Christus kan enkel de Christenen op de wereld vragen: “Wat is er in je persoonlijke aard of karakter dat je, in dit meer verlichte tijdperk, een tijdperk van evoluerende broederliefde, aanzet tot het vastklampen aan en vurig verdedigen van het oude Christelijke Dogma dat, logisch gezien, geen enkele aantoonbare waarheid bevat om zichzelf aan je redenerende geest toe te vertrouwen.”

Jullie hebben voor jezelf een GOD gemaakt, die jullie, zelf, nooit zouden navolgen, tegen wiens dictatoriaal gedrag jullie landen maatregelen getroffen hebben door WETTEN op MENSENRECHTEN goed te keuren.

Jullie Menselijke Wetten hebben de stok uit jullie scholen gebannen, toch klampen jullie je vast aan en verdedigen een religie die helemaal om de ‘grote stok’ draait….

“Geloof in Jezus Christus of je gaat naar de hel.”

Omdat Ik, De CHRISTUS, Zelf Universele LIEFDE ben – stop alsjeblieft een ogenblik met lezen om te proberen te begrijpen dat een dergelijke uitspraak nooit of te nimmer door mij gedaan kon zijn. Probeer te begrijpen dat mijn tussenkomst door middel van jullie internet onvermijdelijk was.

Ik zal je hier laten om je tijd te geven om mijn boodschap op te nemen. Ik beveel je Brieven 2 en 3 aan die, zo goed als we konden, de echte persona van Jezus beschrijven die 2000 jaar geleden in Palestina leefde en gekruisigd werd.Deze teksten zijn onderworpen aan Christus’ recht. Vergeet niet dat deze teksten afkomstig zijn uit het Hoogste Rijk van Goddelijk Bewustzijn en door Hem worden beschermd. Elk citaat dient onveranderd blijven, zowel in tekst als in opmaak, gerapporteerd aan de moeder website en als er giften of andere inkomsten worden ontvangen door het gebruik van deze teksten wordt tiende van de opbrengst verwacht.