Verjaag de Boemannen


 

CHRISTUS legt in omgangstaal uit

“WAAROM JE ALTIJD ONDER JE BED MOET KIJKEN voor je ‘s avonds gaat slapen.”

Wat betekent dit gewoonlijk in jullie wereld? Het betekent dat wanneer je jong bent, je soms bang bent voor boemannen die zich onder je bed verstoppen en je dus moet kijken om te zien of ze er echt zijn.

Wanneer je CHRISTUS’ WEG BEWANDELT, moet je altijd je geestestoestand onderzoeken voor je slaapt, om te ontdekken welke angsten je koestert. Wanneer je ontdekt hebt dat je er hebt en wat ze zijn, moet je jezelf eraan herinneren dat net zoals je, als kind, in je verbeelding boemannen onder je bed plaatste, zo verbeeld jij je nu, als volwassene, catastrofes die nooit HOEVEN te gebeuren.

Merk alsjeblieft op: Ik zeg: “Nooit hoeven te gebeuren” – niet ‘Misschien’ nooit gebeuren.

Ik zeg dit omdat ongeacht wat je problemen mogen zijn, ze slechts ‘problemen’ in je geest blijven, totdat jij ze genoeg geesteskracht hebt gegeven om zich te manifesteren als ‘schijnbare werkelijkheden’ in je leven.

Problemen kunnen ernstige MOGELIJKHEDEN zijn volgens de manier waarop je zaken er op het moment voor staan. Bijvoorbeeld, je kunt afstevenen op ontslag op het werk, je kan zoveel geldtekort hebben dat je niet weet hoe je volgende week moet rondkomen, je kind kan op school achteropraken of worden weggestuurd – wat het probleem ook is, het wordt niet een echt probleem totdat het zich als een realiteit in je leven manifesteert. Ondertussen blijven ze ‘MISSCHIENs’ voor de toekomst, maar ze laten je nu al ineenkrimpen en met een zwaar gemoed rondlopen.

Maar zelfs als de angsten zich in de toekomst zouden manifesteren als schijnbare realiteiten – zelfs op de uiterste rand van een ramp kunnen dingen VERANDEREN!

MENSEN op de wereld, die zich voortdurend ZORGEN maken, voelen gewoonlijk dat niets GOEDS zeker of betrouwbaar is, maar precies het tegenovergestelde is waar. O, lieve, lieve mensen, kon Ik jullie bewustzijn maar optillen tot hoog boven de wereld, je meenemen achter de schermen van zichtbare materie naar de ongeziene dimensie van spirituele scheppingskracht waar alles echt begint verwezenlijkt te worden. Dan zouden jullie voor jezelf kunnen zien dat de BRON van jullie ZIJN, jullie enige BRON van SPIRITUELE ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE alles op zijn plaats heeft gezet om al jullie behoeften te vervullen, maar jullie, omdat jullie de realiteit achter het bestaan niet begrijpen, scheppen jullie eigen gebrek en beperkingen, ziekten en rampen. Jullie scheppen ze met je kritiek, klagen, met tegenzin de prestaties van anderen te loven, met tegenzin alle mensen om je heen genegen te zijn, met tegenzin vrijgevig te zijn tegenover diegenen die armoede ervaren.

Om te ontdekken waarom dit zo is, lees Brief 1 totdat je volledig de WARE AARD van je BRON van ZIJN begrijpt die Ik ‘de Vader’ noemde toen Ik op aarde was.

Wanneer je CHRISTUS’ WEG bewandelt, weet je heel goed, zonder enige twijfel, dat je absolute geloofsvertrouwen en overtuigdheid in Goddelijke Bescherming je uit je moeilijkheden zal halen en je zal redden van mogelijk verlies of lijden.


 

Om precies uit te vinden waarom mensen die echt CHRISTUS’ WEG BEWANDELEN zo’n geloofsvertrouwen en overtuigdheid kunnen bezitten, lees en lees Brieven 4.(A) & 4 (B) [5 en 6] totdat jij je volledig realiseert dat de dingen die je kunt zien, voelen en aanraken in werkelijkheid enkel IMPULSEN zijn, zichtbaar gemaakt door de goede diensten van elektromagnetisme.

Wanneer je CHRISTUS’ WEG BEWANDELT, weet je ook, net als Ik deed toen Ik op aarde was, dat er gewoon sommige dingen zijn waar je doorheen moet – omdat ze een natuurlijk gevolg zijn van iets wat je in het verleden gedaan hebt. Het is het resultaat van iets dat je gedaan hebt – het zal nu in de vorm van een noodzakelijke les terugkeren die je spirituele groei zal brengen … waaruit spirituele zegeningen zullen voortkomen.

MAAR … Wanneer je echt CHRISTUS’ WEG BEWANDELT – aanvaard je de les zonder weerstand of verontwaardiging omdat, GELIJK CHRISTUS, jij ook WEET…… dat je de kracht en innerlijke troost gegeven zal worden om met de minste verontrusting door de les heen te gaan.

Lees Brief 3 waarin Ik spreek over mijn tijd op aarde en de paar weken voor mijn kruisiging. Je zult zien dat ‘gedachtebeheersing’ bij elke mogelijke gebeurtenis de enige manier is om het leven onder ogen te zienDeze teksten zijn onderworpen aan Christus’ recht. Vergeet niet dat deze teksten afkomstig zijn uit het Hoogste Rijk van Goddelijk Bewustzijn en door Hem worden beschermd. Elk citaat dient onveranderd blijven, zowel in tekst als in opmaak, gerapporteerd aan de moeder website en als er giften of andere inkomsten worden ontvangen door het gebruik van deze teksten wordt tiende van de opbrengst verwacht.