CHRISTUS’ HOOFDKWARTIER

Ontvangen op 10.05.2013


 

 

 Hoofdkwartier:

geleid door CHRISTUS die gemanifesteerde Goddelijkheid is en bezield is om mensen te helpen boven hun huidige omstandigheden uit te stijgen naar een NIEUWE dimensie van prachtig leven die hij het Koninkrijk der Hemelen op aarde noemt.
Christus:

zoals hij gekend wenst te worden, de geïnspireerde, verlichte leraar Jezus op aarde, die is opgestegen en een Hemels Wezen – puur licht – is; niet meer de noodlottige Jezus, die bruut aan het kruis werd genageld.


 ChristusWijs:

Het pad dat onthuld is door Christus, in zijn gevierde CHRISTUS’ BRIEVEN, die ons tonen hoe het EGO, dat onze levens op aarde kan verknoeien, te beteugelen en ons tonen hoe een nieuwe manier van leven op te bouwen in gezondheid, met goede relaties, succesvol zijn en geluk.

 


 

Deze website heeft de naam HOOFDKWARTIER VAN
CHRISTUSWIJS gekregen, omdat de bedoeling ervan is om Christus zelf vaste voet op aarde te geven, een plaats die uitsluitend toegewijd is aan het Hemelse Wezen Christus.

 

CHRISTUS SPREEKT:

 

Ik ben het Hemelse Wezen dat jullie AD 2000 Christus’ Brieven heeft gegeven, de Artikelen in alledaagse taal en, op 20.10.2007, de Boodschap ‘Oproep Voor Een Hogere Visie’ en nu kom Ik met mijn meest belangrijke boodschap tot dusver.

 

En in het belang van al die velen, die deze woorden in de komende jaren zullen lezen, zal Ik nu spreken met de meest eenvoudige woorden en op de meest vriendelijke toon die mogelijk is. Ik ben gekomen om je vertrouwen te vragen en om je te verzekeren dat als jij naar mij uitreikt, Ik mijn stralen van Goddelijke Liefde terug zal sturen naar jou.

 

Ik spreek op deze ontspannen, liefdevolle manier omdat Ik je een boodschap breng die vreugde en dankzegging zal brengen aan duizenden mensen van alle nationaliteiten, die emotioneel verscheurd geweest zijn door twijfels over Christelijk Dogma

 

maar die verwarring en pijn zal veroorzaken bij mensen

die in eerbied opzien naar de Christelijke Kerk -

 

Ik treur waarlijk om je, maar als je deze, voor mensen schokkende, maar ware, onthullingen te boven bent gekomen zul je zeer dankbaar zijn en je afvragen waarom dit niet honderd jaar eerder aan het licht is gebracht


Het moet zowel beschikbaar worden gesteld aan hen die mijn woorden verwerpen als zijnde bedrieglijk *****************

als aan hen die bereid zijn tot denken en redeneren teneinde op te stijgen naar

een hoger niveau van spiritueel bewustzijn.

 

Waarom breng Ik een dergelijke boodschap als die veel pijn zal veroorzaken? Ik breng het omdat het het enige middel is waarop


Nieuwe Bewegingen

in de wereld in gang gezet kunnen worden.

 

Het is de enige manier waarop de gehele mensheid er van doordrongen kan worden dat      geen Godheid      de gedachten en het gedrag van de mens zal transformeren.

Enkel de Mens zelf

 

kan een nieuw wereldwijd sociaal systeem creëren, waarin alle mensen gelijk en met diep mededogen en respect behandeld worden,

en die met een blijde bereidwilligheid werken zowel voor henzelf als in het algemeen belang.

 

Enkel de mens kan dit voor zichzelf doen ……… maar allereerst ………… moet hij bereid zijn dit te doen.

Hij zal dit enkel willen doen als hij de verborgen Wetten van het Universum volledig begrijpt, zoals Ik ze heb uitgelegd in CHRISTUS’ BRIEVEN.

Je zult vragen waarom deze prachtige vorm van Utopia nog niet gevestigd is?


En Ik, de Christus, zal je de waarheid vertellen. Het is omdat Christenen, wereldwijd, de afgelopen tweeduizend jaar hebben gebeden dat de wereldorde getransformeerd zou worden in overeenstemming met

Gods Wil, maar de situatie is enkel maar slechter geworden.

 

Hoe komt dit? zul je vragen. Waarschijnlijk zullen er velen onder jullie zijn die nu met een vinger naar mij zullen wijzen en zeggen:

“Welk goeds heb jij ons gebracht? Waarom heb je niets aan de toestand van de wereld gedaan? De Kerk zegt dat je gekruisigd werd voor onze zonden, maar welk aards voordeel heeft dat ons gebracht?”

 

Mijn lieve, lieve vrienden, jullie hebben juist gesproken. Ik, de Opgevaren Zielegeest van jullie geliefde Leraar Jezus, was niet in staat om ook maar iets op jullie planeet of voor al jullie volkeren te veranderen. Luister goed en geloof mij: Christenen bidden dat Gods Wil geschiede – maar wat gelooft hun Kerk dat de WIL van hun GOD is?

 

Tweeduizend jaar van gebeden dat de wereld gered zou worden door de genade van Gods Wil lijken onbeantwoord te zijn door de God van de Heilige Bijbel en het Nieuwe Testament.     Maar misschien zijn ze gedurende al deze tijd beantwoord.

 

Toen Ik op aarde was in de persona van Jezus, onderwees Ik mensen dat:

 

’Zij die doden met het zwaard, zullen sterven door het zwaard.’

en

’Je oogst wat je zaait’

en

’Heb je broeder lief als jezelf.’

en

’Keer de andere wang toe’


Mensen begrepen dat Ik deze uitspraken werkelijk meende en dat doden geheel verkeerd was en niet goedgekeurd mocht worden onder welke omstandigheden dan ook.

 

Maar – het Christendom, Religieus Heerser over een groot gedeelte van de wereldbevolking, die elke vorm van oorlog, om welke reden dan ook, had moeten uitbannen, stond toe dat oorlogen uitbraken, steden werden vernietigd en miljoenen mensen werden gedood. Christenen hebben elkaar gemarteld en afgemaakt. Hoe heeft dit kunnen gebeuren als Jezus Christus de werkelijke Christelijke Leider was?

 

Ik, de Christus, durf het aan om de Christelijke gemeenschap in de ogen te kijken en je te vertellen waarom dit gebeurd is.

 

Mijn lieve, lieve mensen. Herinneren jullie je nog dat toen Ik de aarde bewandelde in de persona van Jezus, Ik mensen regelmatig vertelde: ‘Jouw GELOOFSVERTROUWEN heeft je geheeld’. ‘Jouw Geloofsvertrouwen zal bergen verzetten’.

 

Simpel gesteld, heb Ik gezegd: ‘Het soort leven dat je zult ervaren begint in de geest.’

 

De werkelijke reden voor jullie mistroostige levens geplaagd door slechte gezondheid, armoede, vijandigheid, onwetendheid en verdriet ligt in je gekoesterde fundamentele geloofssysteem.


Je Leven wordt vormgegeven door je diepste en sterkst gekoesterde overtuigingen en door die ideeën en meningen waar je het sterkst geloofsvertrouwen in hebt.

 

Waarin heeft de meerderheid van de Christenen het sterkste religieuze geloofsvertrouwen? Ze geloven dat hun Christelijke God mededogend verordende dat zijn geliefde Zoon, Jezus, op aarde geboren moest worden uit een Maagd en gekruisigd en gedood moest worden om de prijs te betalen voor de zonden van de wereld.


En, zoals sommige kerken claimen, ‘de zonden van de Mens zullen schoongewassen worden door het bloed van het Lam.’

 

Wel, mijn lieve, lieve mensen, doet jullie dit niet denken aan de God van Mozes wiens woede jegens de mens werd verzacht door het verbranden van lammeren en vogels? Word je niet herinnerd aan Salomons glorieuze tempel, speciaal gebouwd voor mensen hun brandoffers van lammeren en vogels om bij hun God te pleiten voor tolerantie en zelfs vergeving voor hun voortdurend zondigen?

 

Wat voor soort overtuigingen geven deze woorden weer? Geloof in verkeerd handelen in een mate die bestraffing rechtvaardigt. Een geloof dat het mogelijk was van dieren, vogels en dan van Jezus het leven te nemen en de zonden van mensen op hen te laden om ze op die manier volledig vergeven te krijgen.      Welke soort slinkse ethiek werd hier verkondigd?       Wat zegt het over het ethisch niveau van de bedenkers van een dergelijk geloof?

Welk soort bewustzijn zou een dergelijke beeldvorming scheppen? En wanneer een dergelijk bewustzijn zich begon te materialiseren in de gebeurtenissen en ervaringen van de Christelijke wereldbewoners, van welk soort denk je dat ze waarschijnlijk zouden zijn?

 

Is dit niet dezelfde God uit de Heilige Bijbel, Gods Gewijde Woord, die de Egyptenaren plagen bezorgde en wiens Engelen alle Egyptische eerstgeboren kinderen en dieren doodden toen de Israëlieten, geleid door de door God geïnstrueerde Mozes, uit Egypte ontsnapten? Mijn geliefde mensen, deze geschiedenis van de Joden is het Grote Gebeuren dat gevierd wordt in het jaarlijkse Pascha.

 

De Christelijke Kerk heeft oorlog niet als onwettig aangemerkt. Hoe kan het ook als hun God oorlog goedgekeurd heeft als een manier om meer land voor Zijn Uitverkoren volk en voor Christenen te verkrijgen?


Kun je nu inzien waarom de chaotische toestand waarin de wereld zich bevindt, gelijk blijft, ondanks de gebeden van de Christelijke Gemeenten?

 

En daarbij is je verteld dat je zonden schoongewassen zijn door het bloed van het lam – en

wie is het Lam?


Juist, ja, Ik ben het    ... die 2000 jaar geleden, in het lichaam van Jezus, aan het kruis stierf.

 

Wordt het nu niet zonneklaar     WAAROM     gebeden om Gods Wil teneinde de wereldse omstandigheden te verbeteren, zijn verhoord?

 

Het is de Wil van de Bijbelse God dat doden en slachtpartijen

een gepast middel zou zijn om snel een rekening tussen strijdende naties en mensen te vereffenen.

 

Ik spreek speciaal en persoonlijk tot die dierbare mensen die in staat zijn om hun Christelijke overtuigingen ter zijde te stellen en mijn volgende vraag objectief en logisch te overwegen.


Hoe denk je dat Ik, de opgevaren Christus, die volledig GODDELIJK BEWUSTZIJN en eerlijke waarheid in ieder van mijn gedachten uitstraal, heb gekeken naar al deze         ’ONWAARHEDEN’     , die door vele mooie toegewijde zielen zijn gesproken, die echt hebben geloofd dat een dergelijke God bestond?  

 

Ik heb enkel het grootste mededogen voor deze mensen gehad, omdat de Bestaanswaarheid onbekend voor hen was en zij in onwetendheid van hun ware relatie met de Vader leefden. Ze zagen iets van de Bestaanswaarheid, maar enkel onvolledig.


Als zulke edele zielen, zo toegewijd aan een leven in overgave aan de Vader, slechts de volledige Waarheid hadden gekend van wat Ik hen wilde leren, zouden ze elke hindernis hebben kunnen overwinnen en hebben geleefd in harmonie en overvloed – en – aan hun gemeenten getoond hebben hoe het ook zo te doen.


EN

Een van de belangrijkste dingen die Ik je heel graag wilde vertellen sinds Ik aan het kruis stierf is:


zonde is een door mensen gemaakt concept.

 

Het was een geloof dat gevormd is in de vroege middeleeuwen van de mensheid toen alledaags kwaad dat door iemand aan een ander werd toegebracht een zonde tegen God genoemd werd.     Het was een woord dat aanvankelijk gevormd werd om mensen zich schuldig te laten voelen, om hen die verkeerd handelden te scheiden van degenen die de wetten van het land gehoorzaamden en in die zin was het woord ‘zonde’ volkomen juist.

Echter, het betrekken van God in deze gelijkstelling was een mythe en een leugen!

 

Bestudeer, om de ware aard van je Bron te leren kennen, mijn BRIEVEN.

 

Je zult zien dat je Bron van Zijn werkelijk in je is, overal om je heen, en de hemelen en alle ruimte rondom je vult, maar HET denkt niet met een menselijk brein noch denkt HET de gedachten van stervelingen.


Hoe zou DAT Wat jou verwezenlijkt heeft,

die ALLESOMVATTENDE INTELLIGENTIE-LIEFDE

van waaruit je gekomen bent,

 

mogelijk geïnteresseerd zijn in het alledaagse ‘reilen en zeilen’ van je planeet of ze willen bestraffen? Wat een heidens begrip in dit tijdperk waarin wetenschap je naar waarheid in kennis heeft gesteld – dat alles in het hele universum en sterrenstelsels in de basis energie is.


Ik heb de AARD van deze ENERGIE volledig beschreven in mijn BRIEVEN.

 

Je kunt vragen waarom Ik teruggekeerd ben om je deze boodschap te brengen. Ik ben teruggekomen en geef mezelf een plaats in de ethers van jouw planeet, om je te helpen te beginnen alle slechte bewustzijnstrillingen op te lossen die zijn opgehoopt door het grove denken en handelen van egoïstische mensen. Ik ben gekomen om je ervan op de hoogte te stellen dat een bestraffende God niet bestaat. Jouw Bron van Zijn is pure LIEFDE …. maar …. je leeft onder een consistente, onveranderlijke WET.


Je   Oogst   zoals   je   Zaait

Besef jij dat deze donkere, zwarte opeenstapeling van met vijandschap en haat gevuld bewustzijn, die opwelt uit landen, religies en mensen, zich geleidelijk aan manifesteert als gebeurtenissen en ervaringen op jouw planeet?


Hoe kon Ik niet terugkomen wanneer jullie deze opeenstapeling hebben van hoogst geladen bewustzijnsnegativiteit om mee om te gaan en de atoombom hebben die jullie wezenlijke bestaan bedreigt?

 

En heb Ik, toen Ik in Galilea was, niet beloofd om terug te komen als bliksemflitsen door de lucht, van Oost naar West? Is dit niet een beschrijving van Internet waar mijn Brieven voor het eerst aan de wereld werden gepresenteerd?


Ik ben gekomen om je te helpen een hogere Visie op te bouwen van een volmaakt leven op een aarde die resulteert in overvloed.

 

Een visie van mensen die in liefde en harmonie leven, vol van creatieve ideeën en met liefde en mededogen besturen, zodat alle mensen volmaakt gevoed kunnen worden en opgeleid in overeenstemming met hun natuurlijke talenten.

 

Ik heb je verteld dat het onmogelijk zal zijn om de wereldbevolking te helpen deel te laten nemen aan dit grote creatieve avontuur als de kerken volharden in het onderwijzen van verderfelijke Christelijke Dogma’s en in het bieden van de betekenisloze vorm van gebeden die opgezonden worden naar een mythische God.

Ik zeg dit tegen jullie geliefde mensen omdat Ik waarlijk en oprecht de negatieve werkelijkheid heb blootgelegd achter jullie diepste overtuigingen. Enkel jullie, geliefde mensen, kunnen de verandering en spirituele groei teweegbrengen naar de GODDELIJKE UITSTRALING van ZIJN waarin GODDELIJKE LIEFDE oppermachtig regeert.

 

Ik heb dit gedaan omdat er geen levend wezen is geweest dat deze grootse taak van het reinigen van bewustzijn voor de wereld kon ondernemen vanwege het risico voor hemzelf. Stel je de woede en chaos voor als een hooggeplaatst individu het gewaagd had om onverschrokken te spreken over de mythen en drogredenen van gewijde Christelijke overtuigingen.

 

Echter, de waarheid van wat Ik gezegd heb, kan in de Bijbel worden gevonden, het Oude Testament, aangeduid als het Heilige Woord Gods. Lees wat er gezegd wordt over de dood van Jezus aan het kruis en betaling voor zondigen. Lees over de offers en de oorlogen in het Oude Testament. Kom uit je kleine holletjes van onwetendheid en mentale gemakzucht en ontdek de waarheid.


Geen Paus of Kardinaal of Aartsbisschop kan de waarheid ontkennen die in deze boodschap uitgedrukt wordt. Ik smeek je, omwille van een

Gezegende Toekomst van de Wereld

met je familie, vrienden, collega’s te spreken over CHRISTUS’ HOOFDKWARTIER dat is opgericht om te werken aan het reinigen van het wereldbewustzijn van misdaad en oorlog en het vestigen van een

GODDELIJK TIJDPERK VAN LIEFDE, VREDE EN VERVULLING VAN CREATIEF TALENT

Ik ben de Herder van CHRISTUSWIJS,      auteur van      de CHRISTUS BRIEVEN.

 

MIJN BRIEVEN werden aan de wereld gegeven om mensen de kennis te verschaffen die mij gegeven werd tijdens mijn zes weken van verlicht bewustzijn in de woestijn, voordat Ik begon met genezen en te onderwijzen. Ze onthullen zo duidelijk als in jouw taal mogelijk is, de ware aard van Jouw Bron van Zijn. Ze tonen mensen hoe onder alle omstandigheden een liefde-vol leven te leven en hoe gelukkige relaties en gebeurtenissen te scheppen. Ik onthul dat onze Bron, hoewel universeel, ook persoonlijk voor ons is. Ik heb waarlijk gezegd toen Ik op aarde was ‘De Vader kent je behoefte, Vraag, en het zal je gegeven worden.’

Om je te helpen de eerste stap op het Pad van    CHRISTUSWIJS    te zetten, vraag Ik allen die deel willen nemen aan deze schepping van nieuwheid van geest en beschaving de onderstaande passage uit mijn BRIEF 1 te lezen. Het zijn de woorden die mij door de ’Vader’ gegeven zijn toen Ik verlicht werd in de woestijn.

 

Zij zijn de beschrijving van de mens-eigen scheppingskrachten, die hij dagelijks gebruikt in zijn eigen voor– of nadeel. Ik smeek je om deze woorden te lezen en, als je kunt, ze te onthouden, want Ik ben UNIVERSEEL VERLANGEND voor jou dat je de onlogica van Christelijke Dogma’s loslaat om zo op te stijgen in Spirituele Gezondheid en Vreugde.

 

Jullie kunnen slechts hopen dit te volbrengen door de enorme scheppingskracht volledig te begrijpen die je in potentie in je geest bezit om voor jezelf prachtige levens gestalte te geven. Jullie kunnen eenheden van uitstralende energie worden, welke geleidelijk aan wordt belichaamd gedurende de tijd die jullie besteden aan gebed en meditatie.

 

Kun je nu inzien dat Ik, de Christus, naar jullie ben teruggekomen om voor jullie iets prachtigs op aarde te doen, vooropgesteld dat Ik geaccepteerd en erkend wordt.


God legde uit:

 

Alle problemen van een moeizaam bestaan lagen binnen de denkprocessen van de mens zelf!

 

Enkel de ‘bewustzijnsvormen’ van mensen, hun gedachten, woorden, gevoelens, handelingen schiepen een dichte barrière tussen hun bewustzijn en het Universele Scheppende Bewustzijn dat het universum in ieder blad, boom, insect, vogel, dier en mens doordringt.

 

Mij werden ook de BESTAANSWETTEN getoond die de menselijke mogelijkheden beheersen om nieuwe omstandigheden en omgeving, relaties, verwezenlijking of mislukking, voorspoed of armoede te scheppen.

 

Wat de mens ook hartgrondig GELOOFT dat hij is, goed of slecht, zal hij worden.

 

Wat de mens ook VREEST dat anderen hem zullen aandoen, dat zullen zij doen.

 

Wat de mens ook HOOPT dat anderen voor hem zullen doen, moet hij eerst voor hen doen, aangezien hij dan een ‘bewustzijnspatroon’ schept dat zal terugkeren om hem te zegenen in die mate waarin hij anderen heeft gezegend.

 

Welke ziekte de mens ook DUCHT, zo zal hij eraan ten prooi vallen want hij heeft een ‘bewustzijnspatroon’ geschapen van precies dat wat hij het minst wil ervaren.

 

Wat ook door een menselijke geest en hart wordt uitgezonden – keert te zijner tijd in een of andere vorm naar hem terug, maar onthoud dat het gelijke altijd het gelijke voortbrengt. Sterk emotionele gedachten zijn ‘bewustzijnszaden’, geplant in de eigen bewustzijnsbaan van een mens. Deze zullen groeien, een overeenkomstige oogst voortbrengend om te vergaren.

 

Dit zijn de vruchten van vrije wil.

 


 

 

 

 

 

 


 


Christus zegt:

dit is jouwNu de Waarheid aangaande mijn kruisiging duidelijk is onthuld, kan Ik beginnen om de ontwakende mensen op de planeet AARDE naar een hoger niveau van spiritueel inzicht te geleiden.

 

Er zal een grote mate van woede, pijn en verwarring zijn in de geesten van orthodoxe Christenen, maar als zij ontdekken wat Ik echt aan jullie wil onthullen, zullen zij geleidelijk aan aan hun lijden ontstijgen en zich voegen bij wat gaande is om een zeer krachtige wijdverbreide krachtsinspanning te worden om, uit het ‘moeras der wanhoop’ van de voorgaande honderden jaren een nieuw niveau van leven binnen te treden, waarvan de kwaliteit het verlevendigen, het verrijken van gedachten zal bewerkstelligen en uiteindelijk de manifestatie van gebeurtenissen en visioenen waarop je je hoop hebt gesteld.

Voordat jullie je diepgevoelde visies kunnen manifesteren, moeten jullie er eerst tijd aan besteden ze te visualiseren, blauwdrukken van je verlangens te creëren, ze te vullen met de scheppende Kracht van de Bron en vervolgens dank te zeggen dat alles precies wordt geschapen zoals het gewenst is. Begrijp alsjeblieft dat Ik voor jullie precies het exacte principe van scheppingskracht heb beschreven dat Ik eerder aan de Opnemer heb gegeven voor mensen die haar vragen hebben gesteld.

 

Het je leiden naar hogere niveaus van spiritueel leven en naar nieuwe dimensies, is de reden waarom Ik terugkwam naar de wereld in het jaar 2000 en mijn terugkeer naar de aarde aankondigde toen Ik mijn Brieven door de geest van mijn Opnemer heb gedicteerd. Ik heb mij ook ingelaten met tal van andere uiteenlopende activiteiten onder spiritueel ontvankelijke mensen, om bekend te maken dat Ik nu werkzaam ben in de wereld, maar geen van deze dierbare spiritueel scherpzinnige personen is in staat geweest om de wereld ervan te overtuigen dat Ik inderdaad was teruggekeerd.

 

En een enorme hinderpaal was het populaire geloof dat Ik mensen gered heb van een gekweld leven na de dood. Mensen hebben mijn terugkeer besproken en vroegen elkaar:

’Was Ik echt teruggekomen? Hoe was Ik teruggekomen? Waarom ben Ik niet in wolken van heerlijkheid gekomen zoals het Nieuwe Testament vermeldt. Waarom kon Ik niet weer geboren worden als baby.’


Maar als mensen met een open geest deze opties een moment zouden overwegen, zullen ze zeker inzien dat als Ik in wolken van glorie met de engelen kwam, Ik van weinig nut voor de bewoners op aarde zou zijn. We zouden ons in enorm verschillende trillingsfrequenties bevinden en hoe zou Ik onderwijzen vanuit de lucht?

En als Ik opnieuw geboren zou worden als een baby, zou je al de onproductieve jaren van mijn opgroei hebben en hoe zouden leraren mij áán kunnen? Ik zou nog meer de discussie aangaan dan toen Ik de laatste keer op aarde was. Maar je moet proberen te begrijpen dat alles in het leven de activiteit en de werking en de substantie van BEWUSTZIJN is en het zou vrijwel onmogelijk zijn geweest voor welke vrouw op aarde dan ook, ongeacht hoe spiritueel levendig ze ook was, om in staat te zijn mijn trillingsfrequenties in haar menselijk vlees te dragen. Haar schoot zou sissen van de energie! En ze zou slechts de meest succesvolle methode gezocht kunnen hebben om snelle verlichting van haar lijdensweg te verkrijgen.

 

Nu! Ik WEET dat veel mensen woedend zullen zijn door deze verklaring en mijn woorden heftig zullen afwijzen als zijnde bedrieglijk omdat het voor Christus geheel onmogelijk zou zijn om zich te verlagen tot zulke walgelijke gedachten en taalgebruik. Mijn geliefde zielen, dit is waar jullie jammerlijk verkeerd zitten. In je geest beslis je dat iets verkeerd is, door het te beoordelen met je vóór-opgestelde regels en vooroordelen. Ik heb geen enkele regel voor mijn zelf-expressie, anders dan mijn Goddelijke Intentie om te zeggen wat er gezegd moet worden teneinde bepaalde waarheden een thuis te bieden in onwillige geesten.

 

Mijn zeer geliefde vrienden en volgelingen, probeer te begrijpen: Ik mag dan Goddelijk zijn, maar Ik ben niet heilig. Ik wil graag volmaakt begrepen en geaccepteerd worden als Leraar en Beschermer voor zover je mij toestaat dat te zijn.

 

Maar Ik smeek je, houd alsjeblieft een open geest als Ik met je spreek. Beslis niet vanuit jezelf, wat waarschijnlijk is om wel of niet vanuit mijn bewustzijn te komen. Mijn bewustzijn is sterk omlaag gebracht om het me mogelijk te maken jouw behoeften en onwetendheid aangaande de tot nu toe verborgen realiteit van je bestaan te begrijpen, om mij in staat te stellen daar dienstbaar voor te zijn en je geest te vullen met begrip en kennis. Ik smeek je, vorm geen meningen over de van mij vermelde activiteiten op aarde, want er zijn voor mij geen barrières van welke aard ook. Als Christus, heb Ik altijd deze overweldigende liefde voor de gehele mensheid en voor al het levende gehad en mijn enige intentie - ENIGE INTENTIE - is om je uit je huidige ‘moeras van radeloosheid’ te tillen, opdat je weldra kunt binnengaan in de stralende afwachting van toekomstige GELUKZALIGHEID van de meest glorieuze en liefdevolle aard.

 

Om dit nieuwe niveau van spirituele integriteit te bereiken, wil Ik dat je leert hoe op te houden met terug te blikken, bang voor een of andere narigheid of kwaad, zoals je in het verleden hebt gedaan. Dit moet stoppen, dit was de reden voor je terugkerende problemen. Ik wil dat je, nu, wegstapt van deze zich herhalende ellende naar een vreugdevolle, blijvende verwachting dat, omdat Ik nu jouw hemelse herder van de wereld ben, bijgestaan door andere Hemelse Wezens van Christusbewustzijn, je enkel een mooi en harmonieus welzijn in je leven kunt verwachten.

 

Je zult je niet gemakkelijk in deze gemoedstoestand begeven, maar Ik zal je laten zien hoe je dit met succes doet als je volhardt in het bestuderen van de CHRISTUS BRIEVEN en hun richtlijnen volgt om zelf op te stijgen in ChristusBewustzijn.

 

Ik weet dat deze forse verklaring al die ego’s die mijn woorden lezen zal prikkelen in opstand te komen uit zelfverdediging. Ja, Ik begrijp je woede en frustratie, mijn geliefde vrienden, Ik heb sympathie en mededogen voor je oprechte verontrusting, maar, mijn lieve, mooie zielen, je moet hier over nadenken en proberen te beseffen dat als je een geheel nieuw bewustzijn van vreugde en onvoorwaardelijke liefde wilt creëren, van edelmoedigheid, van acceptatie van alles als zijnde uiterst juist in de Goddelijke rechtspleging, er een overvloed aan patronen van gedachten en gevoelens zal zijn, die je zult moeten afleggen om deze nieuwe harmonie in staat te stellen hun plaats in te nemen.


 

Geloof me alsjeblieft, Ik ben niet gekomen, zoals je geleerd is, om je te laten zien hoe jij je goed moet gedragen om God te behagen, Ik ben gekomen om jullie te helpen jezelf te ontdoen van de gehele opéénstapeling van mentale en emotionele patronen van bewustzijn die krachtige barrières gevormd hebben tussen jou en je Bron van Zijn, die Ik ‘Vader-Moeder-Leven’ noem en waardoor je volledig omhuld bent, tot aan je allerlaatste atoom. Dit komt omdat jouw Bron Universeel Bewustzijn is en dé fundamentele substantie is van ieder van jullie atomen.

 

Universeel Bewustzijn is waarlijk de ENERGIE waarover je Wetenschappers spreken. Maar ze beseffen niet dat het inderdaad LEVEN ZELF is. Daarom, mijn geliefde zielen die naar kennis hunkeren, laat me je nu verzekeren dat jij je eigen leven hebt aangetrokken uit de Bron en wanneer je overlijdt en mensen van je zullen zeggen dat je leven vervlogen is, zullen ze bedoelen dat jouw zielegeest, aangetrokken uit de Bron, verhuisd is naar Geestelijke rijken van intens geluk.

 

Er kunnen lezers van deze boodschap zijn die het gevoel beginnen te krijgen dat ze te snel naar een bestudering van zielegeest als de ware realiteit van het bestaan worden gevoerd en dat terwijl dit gebeurt er een gevoel van onveiligheid is, van mistige en broze substantie in plaats van het duurzame gemak van ‘materie’.

 

Ja, voor een tijdje zul je het gevoel hebben dat je tussen twee dimensies van bestaan zweeft, maar als je volhardt, zul je de zeer reële en verbazingwekkende voordelen beginnen te ontdekken van het verblijven in de zielegeest in plaats van in materie.

 

Je zult zien dat je steeds dichter en dichter naar je Bron toe groeit totdat jij je bewust begint te worden van Diens aanwezigheid en Diens omhullende liefde voor jou.


Daarom, mijn geliefde zielen, als Ik jullie vraag om mijn Brieven te bestuderen en hun leringen in praktijk te brengen, smeek Ik je, alsjeblieft, besef dat Ik dit enkel vraag omdat ze het pad aan je openbaren dat Ik betrad toen Ik op aarde was. Ik heb duidelijk de wijze uiteengezet waarop Ik mijn bewustzijn na de verlichting in de woestijn reinigde en dit is ook de manier waarop jij jouw bewustzijn zou moeten reinigen om dicht bij jouw Bron te geraken.

 

Er is niets wonderbaarlijker, mooier, meer troostend, rustgevend, helend dan dicht bij jouw Bron te zijn.

 

Hoe kan dit zo zijn, zul jij je in verbazing afvragen. Dit zal zo zijn omdat je alle gedachten en reacties achter je hebt gelaten, die je gevangenhielden in je eigen geïmproviseerde woonplek, geschapen door je bewustzijn. Dit was je natuurlijke verblijfplaats en de muren hielden alles buiten en ze hielden je veilig in je privacy en in de troosteloosheid van gemoed.

Wil je deze verblijfplaats behouden? Word je er gelukkig van? Nee, mijn geliefde zielen, het maakt je rusteloos en verlangend naar wat je niet weet. Je wilt deze aardse woonplek, gecreëerd door het ego, niet behouden, dat wil je echt niet.

 

Ik wil dat je weet dat Ik, door de geïnspireerde inspanningen van de Opnemer en haar geliefde assistenten, deze website heb gemaakt om een Hoofdkwartier te creëren waar alle leden kunnen voelen dat ze ER BIJ HOREN - ze zijn werkelijk één met mij, met de Bron en met het bestaan zelf.

 

Ik kan je waarlijk vertellen dat het enige dat jou en mij zal scheiden, je angsten zullen zijn en je gedachten en gevoelens van ongeloof. Hoe meer jij je naar de Bron, naar mij, en naar het bestaan toetrekt, hoe meer je de veranderingen in jou en jouw leven zult voelen plaatsvinden en hoe meer je je daarin zult verheugen. Ik spreek de WAARHEID voor jullie, geliefde zielen.

 

Christus


Beoogt:
Tijdperk van Liefde, Vrede en Vreugdevol Leven

 

Door de OPNEMER


Toen deze website werd gemaakt zei CHRISTUS dat een geheel nieuw Genootschap gevormd zou moeten worden, gebaseerd op de twee Boodschappen die hij ons gegeven heeft, die de richting aangeven die wij zouden moeten trachten te volgen in onze gedachten en emoties. Die richting is vergevingsgezindheid, onvoorwaardelijke liefde en acceptatie.


Er schuilt een geweldig hoge Goddelijke Bedoeling achter de formatie van het Genootschap van Christus. Het is het allereerste samenkomen van waarlijk spirituele zoekers en denkers om samen te werken om een speciaal BEWUSTZIJNSWEEFSEL te scheppen, dat zichzelf geleidelijk aan zal manifesteren als een nieuwe kwaliteit van spiritueel leven in ons dagelijks leven.


Met de toegewijde, liefdevolle assistentie van de Christuswerkers in dit Genootschap zal, dag na dag, het BEWUSTZIJNSWEEFSEL van het nieuwe Tijdperk van Liefde, Vrede en Vreugdevol Leven toenemen in kracht en omvang.

Om te beginnen, zal het werk dat wordt gedaan door de Christuswerkers het oogsten zijn van zijn zaaien en zij zullen ontdekken dat hun inspanningen worden bekrachtigd door de Geest en dat hun behoeften worden vervuld.

 

Spirituele Voordelen zullen ook doordringen in de normale menselijke levensomstandigheden, maar als het werk slagkracht opbouwt zal het beginnen zichtbare resultaten voort te brengen in gemeenschappen, die zich op hun beurt bij het Genootschap zullen voegen en die hun manier van meditatie en gebed overnemen. Zo zal Goddelijk Bewustzijn in steeds grotere gebieden van het menselijk bestaan worden getrokken en de Liefde, de Vrede en het Vreugdevolle leven zal zich beginnen te manifesteren in steeds wijder wordende delen van die landen die zich bij het Genootschap van Christus hebben aangesloten.


Dit is de werkelijke bedoeling achter de formatie van dit Genootschap van Christuswijs.


Het zal werkelijk de EIGEN WEG VAN CHRISTUS zijn die op aarde begint te groeien, geleefd en uitgestraald door de spiritueel geïnspireerde Medegenoten van CHRISTUS’ GENOOTSCHAP van CHRISTUSWIJS.


Het is onze intentie om binnen de grenzen van het Genootschap van Christus een menigte van vreugdevolle mensen te verzamelen, die bezig zijn op te stijgen van het niveau van het menselijke ego tot in de liefde en harmonie van Christuswijs.


We zullen naar deze mensen refereren als Christus’ werkers.Deze teksten zijn onderworpen aan Christus’ recht. Vergeet niet dat deze teksten afkomstig zijn uit het Hoogste Rijk van Goddelijk Bewustzijn en door Hem worden beschermd. Elk citaat dient onveranderd blijven, zowel in tekst als in opmaak, gerapporteerd aan de moeder website en als er giften of andere inkomsten worden ontvangen door het gebruik van deze teksten wordt tiende van de opbrengst verwacht.