Mijn WARE Missie


 

CHRISTUS zegt:

“Ik weet hoe erg moeilijk je leven is. Naarmate Ik van de hoogtes van spirituele Vreugde afdaal om contact te maken met aardse trillingen, voel Ik, zelf, de veranderingen in bewustzijn binnen mijzelf en voel de druk van de zware, drukkende trillingen en jullie gedachten op mijn ziel.”

Toen Ik tweeduizend jaar geleden naar de aarde kwam, was mijn Missie om de geest van mensen te verlichten die een deels heidense – deels mystieke religie aan- en opgenomen hadden. De mensen, die zich zo doordrongen hadden, waren arrogant en overtuigd dat zij het gekozen volk van God – Jehova – waren, in wie ze vurig geloofden, maar die niet bestond.

Hun profeten spraken van hun mystieke waarneming van een of ander transcendent spiritueel Bewustzijn. Ze gebruikten beeldende taal om deze GOD te beschrijven. Ze schiepen mentale beelden van grootheid en grootsheid. Ze veroorzaakten ook het gewenste effect om de mensen te overheersen door vrees voor represailles uit de Hemel in de vorm van persoonlijk verlies, ziekte, ontbering, de pest en klimatologische rampen.

De bedoeling achter mijn, Jezus, leven in Palestina was om de Joden te leren dat hun waarneming van hun SCHEPPER helemaal fout was. Maar hun fanatieke aanhang aan hun gekoesterde religieuze overtuigingen was ondoordringbaar en bijgevolg werd Ik, in plaats van mijn doelstellingen op aarde te bereiken, omwille ervan gekruisigd.

Het is voor mij niet mogelijk om in welke vorm ook naar de aarde terug te keren – hetzij als kind, dat mijn krachtige trillingen niet zou kunnen bevatten, hetzij als Hemels Wezen. De menigte zou niet in staat zijn me te zien. Net zoals er door dieren dingen gezien en gehoord worden die onzichtbaar zijn voor het menselijke oog, zo blijf Ik onzichtbaar voor mensen die op een aardse golflengte zitten.

Bijgevolg moest Ik de geest van een geëvolueerde ziel voorbereiden, die menselijke vorm aannam, om mijn boodschap naar de aarde te brengen. Zij die voldoende spiritueel ontwikkeld zijn om te horen – zullen horen. Zij die nog niet klaar zijn, zullen niet horen en zullen – op dit huidige moment - niet in staat zijn om te ontvangen. Maar alle mensen maken de opwaartse wandeling die uiteindelijk naar de allerhoogste Hemelse koninkrijken leidt.

Dus, wat is mijn ware Missie deze keer – via de geest van een ander?

Het is om te proberen mensen volledig bewust te maken van de manier waarop hun universum in zichtbare manifestatie en zijn is gebracht.

Dit is de belangrijkste boodschap die ooit naar de aarde is gebracht, omdat het ver voorbij oppervlakkigheden gaat, naar hét basale niveau van alle scheppingskracht en het aandeel behandelt dat mensen spelen in die scheppingskracht: in de scheppingskracht van hun persoonlijkheid, gezondheid, relaties, omgeving, ervaringen en gebeurtenissen in hun leven. Het verklaart de redenen van hun succes in hun dagelijkse leven – of hun gebrek eraan. Het schetst de zekere weg om aanhoudende mislukkingen in succes om te zetten.

Dit artikel is er om je aandacht te vestigen op de bewustzijnstrillingen. Naarmate jouw gedachten veranderen, veranderen de trillingen ook, omdat zij verantwoordelijk zijn voor het uiterlijk van alle dingen. Wanneer bomen pas geveld zijn, zijn ze gezond en zijn hun trillingen van een bepaalde frequentie. Maar wanneer het hout vele, vele jaren op de grond heeft gelegen, dalen de trillingen geleidelijk aan – en rot het hout zienderogen.

Je moet begrijpen dat het uiterlijk van het hout enkel verandert, omdat de vitaliteit en trillingen langzaam aan het afnemen zijn.

Daarom zou het gemakkelijk te begrijpen moeten zijn dat de realiteit van alles onder de zon werkelijk in de onderliggende energie ligt die haar ondersteunt, niet in hetgeen dat aangeraakt, gezien en gehoord kan worden.

Hetzelfde geldt voor je lichaam. In het begin zijn de trillingen in een gezond lichaam normaal. Later, door slijtage en negatieve gedachten, beginnen de trillingen zodanig te verlagen dat het weefsel verandert en ziekte inzet. Wanneer je moe, uitgeput bent, verlagen de trillingen in je lichaam ietwat en is het niet langer zo gemakkelijk om je te bewegen. Na rust en slaap, worden de trillingen hersteld en voel jij je in staat je dagelijkse activiteiten voort te zetten.

Alles in het bestaan is BEWUSTZIJN, dat verschijnt als verschillende materialen in planten, dieren, mensen en in onbezielde dingen zoals de elementen en stenen, aarde, metalen.

Alles wat je tegenkomt, zijn eigenlijk elektrische deeltjes die op een bepaalde snelheid trillen en bepaalde uiterlijkheden produceren. Verander de trillingen van iets radicaal – en injecteer het met nieuw bewustzijn – en je hebt een ander gebruiksartikel.

Op deze manier zou Ik, door het krachtige gebruik van mijn visuele verbeelding en geloof, de elektrische deeltjes bij elkaar kunnen brengen om voedsel te scheppen. Wanneer je visualiseert wat nodig is en met heel je hart en geest gelooft dat deze elektromagnetische blauwdruk de componenten tot zich zal trekken om het tot een realiteit op de wereld te maken, zal het zich uiteindelijk manifesteren.

Deze openbaring is al heel lang bestaande, maar de zelfs nog grotere openbaring is over het hoofd gezien.

Pas op voor wat je voor jezelf misschien aan het scheppen bent wanneer je geen idee hebt dat je dat doet.

Pas op voor die beoordelende, kritische gedachten die een ander menselijk wezen kunnen schaden – en kunnen terugkeren om ook jou te schaden.

Pas op voor onbewaakte emotionele momenten wanneer je een ander bepaalde omstandigheden of gebeurtenissen toewenst. Destructieve gedachten brengen destructieve gevolgen teweeg.

Heb je gemerkt dat dingen voortdurend verkeerd uitpakken voor jou? Onderzoek je houding en je gedachten over andere mensen.

Onthoud dat elektriciteit de boodschap uitzendt en magnetisme haar terugbrengt – soms dubbel en dwars.

Onthoud dat wanneer je met grote afkeuring, of irritatie, naar dingen kijkt, jij je bemoeit met hun natuurlijke trillingen die ze maken tot wat ze zijn.

Pas op dat jij, ongewild, je eigen huis niet op je neer laat komen!

Pas op, wanneer je het weer beschouwt. Klaag niet over de regen en zeg dat je wenste dat het ophield. Het zou langer kunnen ophouden dan je wilt. Klaag niet over de zon en wenste dat het zou regenen – het kan in overstromingen komen.

Wanneer je CHRISTUS’ WEG BEWANDELT – MIJN WEG – zul je alles op de wereld wat problemen voor je stelt naar GODDELIJK BEWUSTZIJN brengen – de ‘VADER’ en VRAGEN om aanpassingen of behoeften die helemaal geschikt voor jou zijn.

Op deze manier zal de ‘VADER’ die intiem met jou verbonden is, in jou en om jou heen, antwoorden met de juiste input van BEWUSTZIJN om alleDeze teksten zijn onderworpen aan Christus’ recht. Vergeet niet dat deze teksten afkomstig zijn uit het Hoogste Rijk van Goddelijk Bewustzijn en door Hem worden beschermd. Elk citaat dient onveranderd blijven, zowel in tekst als in opmaak, gerapporteerd aan de moeder website en als er giften of andere inkomsten worden ontvangen door het gebruik van deze teksten wordt tiende van de opbrengst verwacht.