Jij bent NIET alleen!


 

CHRISTUS ZEGT:

“Ik ben gekomen om in omgangstaal tot jou te spreken voor zover Ik dat kan, om mensen te bereiken die mijn BRIEVEN nog niet gevonden hebben en die op dit moment geen reden zien om ze te lezen.”

“In feite zullen mijn BRIEVEN, die uitleggen wat Ik in Palestina onderwees en verdere uitleg geven over de scheppingsoorsprongen, ontvankelijke mensen de middelen geven om iedere moeilijkheid te overwinnen die ze in het bestaan tegenkomen.”

“Dit kan als een vergezochte stelling klinken, maar desondanks is het waar. De Brieven geven je de informatie, bekend bij ware Meesters die toonden dat ze ‘atomaire staten van zijn’ onder controle hadden door de elementen te beheersen en voedsel en voorwerpen uit het niets te scheppen. Ik beheerste ook de elementen, genas en schiep benodigdheden en kon dat enkel doen, omdat Ik de diepgaande en geheime kennis bezat die Ik in mijn Brieven met jou gedeeld heb.”

Vergelijk mijn boodschap aan jou niet met de boodschappen van anderen.

Iedereen heeft zijn unieke missie en doelstelling in het leven – en die van mij is UITSLUITEND om je de exacte middelen te geven om je boven je huidige bestaanschaos te verheffen – niets anders. Daarom kunnen mijn boodschappen herhalingen zijn, maar ze zijn er enkel op gericht om je te inspireren en een besluit te helpen nemen om CHRISTUS’ WEG – MIJN WEG te volgen, ongeacht hoe moeilijk je die weg ook moge vinden. Je zult volharden, omdat je langs Mijn Weg beloningen zult vinden, die je zullen bewijzen dat jij beslist op het juiste pad bent.

Maar je kunt geen voet op Mijn Weg zetten, totdat jij je volledig en totaal realiseert dat het hele universum BEWUSTZIJN – GEWAARZIJN is, zichtbaar gemaakt door de inter-actie van elektrische deeltjes en magnetisme.

Dit wordt volledig uitgelegd in Brieven 4.(A) en 4 (B) [5 en 6]. Maar lezen alleen zal je geen Meester maken. Een ware Meester begrijpt dat de OORSPRONG van al ‘t scheppen UNIVERSEEL BEWUSTZIJN is en dat HET de Goddelijke Bron van alle Liefde en Intelligentie is. Om een ware Meester te zijn, moet een persoon begrijpen hoe het universum verwezenlijkt werd, de ware aard van UNIVERSEEL BEWUSTZIJN grondig kennen en moet zichzelf zo zuiveren van de impulsen van het Ego, dat hij absoluut vrij is van alle ego-onzuiverheden in zijn geest en emoties.

Wanneer hij deze staat van innerlijke reinheid van denken, voelen en handelen bereikt, nooit van anderen eist, maar bereid en bevlogen is om tot het uiterste te geven van alles wat hij bezit, omdat hij volmaakt weet dat hij alles kan hebben wat hij nodig heeft, zal hij een volmaakt open kanaal van GODDELIJK BEWUSTZIJN zijn die de scheppende Impuls binnen de dimensie van zichtbaar scheppen is.

Wanneer hij een dergelijke staat van innerlijke zuiverheid en reinheid heeft bereikt, zal hij in een staat van innerlijke vreugde, vrede en onvoorwaardelijke liefde leven. Hij zal de levende wereld en de moeilijkheden begrijpen die zulke levende dingen tegenkomen en een onmiddellijke en spontane liefde en mededogen voor alles voelen.

Hij zal de wereld overstegen hebben en haar miljoenen aan eigenbelangen, gemakzucht, ervaringen van wanhoop, vrees, wraak, haat, laster, roddel, afwijzing van anderen. Al deze wereldse activiteiten zullen om hem heen doorgaan, maar hij zal ze zelf niet ervaren. Hij zal enkel grenzeloos mededogen en liefde voor hen voelen. Hij zal enkel verlangen en hartstochtelijk smachten om de wereld de WAARHEID VAN ZIJN te ONDERWIJZEN.

Hij zal zich iedere opoffering vol vreugde getroosten, om mensen te helpen de WAARHEID te begrijpen en haar in iedere gedachte, woord, daad te leven. Hij zal dit doen, omdat het pijnlijk voor hem is te weten dat als mensen koppig volharden in hun eigen manier, denken, voelen, reageren, op welke manier hun emoties hen er ook toe aanzetten, ze enkel meer van dezelfde ellende scheppen die hen gedreven heeft om een uitweg te zoeken.

Wanneer mensen uiteindelijk hun weg vinden uit het moeras van hun chaotisch denken en emotionele reacties, ontdekken ze dat dit de enige ware weg naar geluk is en zijn ze buitengewoon opgelucht en dankbaar dat ze erin geslaagd zijn hun gewoonten van denken en voelen te overwinnen die hen voordien naar beneden trokken in ervaringen die hen lijden en ellende berokkenden.

Vraag je niet af of betwijfel niet of Ik, de CHRISTUS, het waarlijk ben die tot je spreekt. Ik kom tot je spreken door de totale leegte van mijn Opnemers geest en hart – en zeg die dingen die noodzakelijk zijn voor jou om te weten om te beginnen de droefheid en wanhoop van het verleden achter je te laten en om je de moed en de prikkel te geven om opnieuw te beginnen, dagelijks mediterend en naar je menselijk bewustzijn het Goddelijke Bewustzijn trekkend, dat je op de wereld heeft verwezenlijkt.

Bovenal wil Ik dat je begrijpt dat je niet alleen bent in je strijd om comfortabel en gelukkig te leven. Je bent niet alleen in je strijd om je gewoontes van denken en voelen te veranderen. Hoe meer je Goddelijk Bewustzijn aanroept, zelfs al is het maar een kortstondige verbinding die je maakt, je trekt nieuw leven en momenten van Intelligentie en Liefde in je bewustzijn, die je in een nog hogere mate zullen inspireren als je doorzet en DE MOED NIET VERLIEST.

Terwijl je mij aanroept, zul je contact maken met mijn Christusbewustzijn en zul jij je uiteindelijk bewust worden van mijn antwoord en instructie wanneer je vragen te stellen hebt.

Onthoud dat het tijd vergt om je gedachten en emoties en negatieve reacties tegenover andere mensen te zuiveren.

Totdat jij je ontdaan hebt van je diepste en duisterste gevoelens van boosheid, scherpe kritiek, afwijzing, rancune en frustratie, zul je niet in staat zijn mijn Stem te horen.

Onthoud dat om zelfs mijn eerste fluisteringen te ontvangen in de stilte van je meditatie of tijdens een moment van innerlijke rust, je veranderingen in je bewustzijn moet aanbrengen, je moet je er volledig bewust van worden dat LIEFDE de enige weg naar vrijheid is en dit vraagt geduld en tijd.

Je bent niet alleen. Wij die de hoogste echelons van spirituele realisatie en Goddelijk Bewustzijn in gegaan zijn, hebben enkel liefde voor jou en ons dringendste verlangen is dat je ontsnapt aan het gezwoeg en dat je voortgaat in Licht, wijsheid en onvoorwaardelijke Liefde.
Deze teksten zijn onderworpen aan Christus’ recht. Vergeet niet dat deze teksten afkomstig zijn uit het Hoogste Rijk van Goddelijk Bewustzijn en door Hem worden beschermd. Elk citaat dient onveranderd blijven, zowel in tekst als in opmaak, gerapporteerd aan de moeder website en als er giften of andere inkomsten worden ontvangen door het gebruik van deze teksten wordt tiende van de opbrengst verwacht.