Het Ware Koninkrijk der Hemelen op Aarde


 

Dit is de CHRISTUS die spreekt, januari 2006.

Het ware KONINKRIJK der HEMELEN op aarde.

“Ik wilde dat je kon zien en ervaren hoe de wereld echt voor je zou kunnen zijn. De levende wereld, de hele schepping, klinkend van vreugde. Je wereld is geschapen door LIEFDE, ontworpen door LIEFDE om aan de persoonlijke behoeften van iedere levende entiteit tegemoet te komen, zoals het door de miljoenen jaren van bestaan geëvolueerd is. Kon jij je maar bewust worden van deze glorierijke vreugde en gloeiende LIEFDE wanneer jij in je tuin of op het platteland wandelt.”

Kon je het bewustzijn van een magnifieke boom maar binnengaan terwijl hij daar rechtop en groot staat, zijn takken spreidend voor de vogels om op neer te strijken en hun nest te bouwen. Kon je het bewustzijn van een vogel maar binnengaan terwijl hij zijn beste nestelplaats vindt, zijn plezier ervaren en zijn liefde voelen voor de boom die hem een thuis en schaduw geeft.

Overal is er een wisselwerking van liefde die stroomt tussen levende dingen, planten, insecten, vogels, dieren, vissen en hun omgeving. Enkel de roofdieren plaatsen zich buiten dit liefdesbewustzijn.

Bestudeer de ogen van de roofdieren, alle zonder uitzondering en vergelijk hun wrede intensiteit met de ogen van de niet‑gewelddadige kruiden- en graseters – daar zul je de wreedheid van de ene en de rust van de andere zien.

Zoals Ik zei toen Ik op je aarde leefde:

“De ogen zijn de lamp van de ziel.” En wat jij je nog niet gerealiseerd hebt, is dat alle ogen de innerlijke kwaliteit van zijn naar de wereld uitstralen. Ze stralen het innerlijke bewustzijn uit dat zegent wat het ziet – of het laat verschrompelen door haar eigen slechte humeur.

Wanneer je geheel leeft in je menselijke bewustzijn, je gedachten, gebruikelijke manieren van spreken, je voortdurende evaluatie van mensen en uiterlijke dingen, ben je niet in staat om deel te nemen aan deze VREUGDE van BESTAAN, die spontaan opwelt in het bewustzijn van alle niet‑gewelddadige levende dingen – gevoeld door alle vreedzame levende dingen, – tenzij het door droogte levensonderhoud ontnomen wordt.

Je kunt het niet voelen, omdat je geest zich ontwikkeld heeft langs de gedachtelijn van logica en rede en je handelt overeenkomstig je wil, verbeelding, wensen en ego – en al deze mentale activiteit blokkeert je spirituele geest bovenaan je hoofd; het voorkomt zesde zintuigcontact met de prachtige wereld waarin je leeft en die je in de verste verte niet eens begrijpt. Je kunt de lichamen en de activiteiten van insecten, vogels en dieren zien, maar je kunt niet het bewustzijn binnengaan van hun meestal onschuldige, niet-verontreinigde vitaliserende levenskracht.

Je zou kunnen denken dat hun bewustzijn mogelijk als dat van jou is. Maar je zou het verkeerd hebben – omdat alle levende dingen behalve mensen volgens hun intuïtie leven – en op een manier communiceren die onmogelijk is voor mensen. Ja, ze communiceren zeer duidelijk – over lange afstanden. Ja, ze communiceren en verheugen zich samen, meer dan jij ooit zult weten.


 

Het is de Kluizenaar die bij zijn bedelnap zit en mediteert die in de oneindigheid kan stijgen en de vreugde en de glorie van Goddelijk Bewustzijn ervaart, waar WIJ, jij en Ik, ALLEMAAL in leven en ons eeuwige leven en bestaan aan onttrekken. De Kluizenaar kan het ervaren in de stilte en verstilling van zijn geest en kan in zo’n extase verheven worden dat hij het aardse leven niet nodig heeft – eigenlijk loopt hij ervan weg.

Mensen zullen zeggen: “Wat geweldig, hij heeft zijn leven opgegeven voor God”. Maar dit is een onjuiste waarneming. Hij geeft het normale dagelijkse leven op om het WARE LEVEN van de GLORIE te vinden, waar alle scheppen hun vorm en wezen uit hebben aangenomen. Er kan geen mooiere ervaring van een schitterende straling en spirituele extase zijn dan dit.

Maar – het is escapisme dat grote beloningen biedt en ook de bedoelingen van bestaan in je wereld verslaat. Het is wonderbaarlijk en heerlijk verheffend om een poosje in de luister van absolute Liefde en Rust te ontspannen en voor jezelf kennis te bezitten van deze heerlijke dimensie van eeuwigheid. Hier kan je geest de transcendente aspecten van universele kennis binnengaan.

JE MENSELIJKE LEVEN NEEMT NIEUWE GLANS, LICHT EN VREUGDE AAN EN GROTERE BETEKENIS. Maar dit is niet de ware bedoeling in het leven.

Je ware bedoeling op aarde is om in gedachten, woorden, daden en wensen de GODDELIJKHEID UIT TE DRUKKEN waarin jij je wezen hebt.

Je kunt dit via meditatie doen, door je geest te reinigen van negatieve gedachten, door naar anderen uit te reiken gedurende de dag om hen een glimlach van vriendelijkheid, erkenning van hun wezen aan te bieden – dat zij ook LEVEN en daarom belangrijk zijn – naast‑elkaar‑bestaand met jou, ongeacht hun status in het leven.

Wat een geweldige vreugde is het om in staat te zijn net zoveel van de man te houden die in vodden loopt, die niets bezit aan materiële dingen, gedwongen om van bedelen te leven – als je van iemand zou kunnen houden die onnoemelijke rijkdom, prestige heeft behaald en een leven leidt dat anderen benijden. Deze bekwaamheid om elkaar en iedereen zonder voorbehoud lief te hebben, is werkelijk GODDELIJKE LIEFDE – pure onvoorwaardelijke liefde. Het is een kwaliteit van hart en geest, waar elk gevoel van superioriteit of inferioriteit niet langer bestaat.

’Waarom zou dit iemand zoveel vreugde brengen?’ kun jij je afvragen.

Het geeft je vreugde voorbij iedere verbeelding, omdat je hoog boven de eisen en kritische zintuigen van het zelf bent uitgestegen die anderen beoordelen en vernederen.

Wat een geweldige bevrijding van geest zul je ervaren wanneer je, eindelijk, door iemand anders beledigd of bedrogen kunt worden, maar nog steeds door zijn woorden en handelingen heen kunt kijken en zijn basale goddelijkheid kunt waarnemen. Je rust nu in een staat van pure rustige aanvaarding van wat de mensenwereld je mogelijk probeert aan te doen en je stopt nooit met glimlachen – omdat jouw wereld er één van zonneschijn en spiritueel licht is, geschapen door het Goddelijke –

en jij bent je bewust dat zij die je proberen te kwetsen er nog niet in geslaagd zijn om deze heilige wereld te vinden, verwekt en gemodelleerd door Pure Liefde.

Wanneer je dit zo zeker, zo helder, weet, hoe kun je NIET slechts het diepste mededogen en bewogenheid voelen voor hen, terwijl ze worstelen, soms dapper, met hun verstrikkende ego?

Naarmate je leert om gelijkelijk van iedere toestand van menselijk zijn te houden, zul je de werkelijke toestand van aards zijn van elke persoon gaan aanvoelen en zul je in staat zijn om voor jezelf waar te nemen wat waardevol is in het leven en wat enkel ego-’glazuur’ is voor comfort en prestige.

Je zult niet langer om de tuin geleid worden – of zelfs geraakt – door uiterlijk vertoon.

Als je Brieven 4.(A) en 4 (B) [5 en 6] bestudeert, zul je in staat zijn duidelijk exact te zien waarom Ik zeg dat de wereld gemaakt is door LIEFDE, IN LIEFDE en onderhouden door LIEFDE. Wanneer je volledig begrijpt waarom dit zo is, is het mogelijk dat je verder zult gaan in verwezenlijking en zult zien dat het koesteren van elke gedachte tegengesteld aan LIEFDE, je uitsluit van de basale Bestaansrealiteit – het plaatst je in een schaduwwereld waarin je niet langer de wereld kunt zien, geschapen door Goddelijk Bewustzijn na de Big Bang – je kunt enkel de BEELDEN zien van die levende wereld en kunt hun vreugde niet voelen.

Blijf even stilstaan bij je wereld zoals die vandaag is – de gemiddelde mentaliteit van mannen en vrouwen die door het ego geregeerd worden– en denk dan aan de vreugde en schoonheid van WAT WERKELIJK IS net voorbij je normale gezichtsveld – uit het zicht vanwege menselijke gedachten – en MENSELIJK GEDRAG.

Al mijn Brieven zijn er enkel op gericht om je uit elke huidige ellende te helpen tillen die je misschien ondergaat en om echt contact te maken met Goddelijk Bewustzijn dat onmiddellijk je gezondheid, kracht en innerlijke leiding naar de hogere bestaansdoelen weer begint op te bouwen. Je kunt uit je hel komen – maar enkel JIJ kunt dit voor jezelf doen. JIJ moet in de eerste plaats het werk doen, maar je kunt Goddelijk Bewustzijn uitnodigen om je geest en hart binnen te komen en je bijkomende kracht te geven om er zeker van te zijn dat je slaagt.

Naarmate steeds meer mensen van een gelijke spiritualiteit en spirituele waarneming zich verbinden om het Koninkrijk der Hemelen op aarde te zoeken, zo zullen er kleine gaten van geestelijke luminescentie zijn die je donkere wereld oplichten en steeds meer van hun leden uitnodigen om je in je geluk te vergezellen.

Hoe reinig jij je bewustzijn? Onthoud dat als je ENKEL op je eigen menselijke bewustzijn vertrouwt, jij je ego oproept om je egogedachten weg te jagen – en dit is onmogelijk. Ego kan ego niet overwinnen. Je moet ontwaken tot het besef dat boven het menselijke bewustzijn het Super Bewustzijn van Goddelijk Bewustzijn is, beschreven in Brieven 4.(A), 4 (B), 5 en 6 [5,6,7 en 8]. In Brief 4 (B) deze bladzijde

Je zult nooit in staat zijn om het bewustzijn van het planten- en insectenleven binnen te gaan, omdat jouw wereld er één van logisch denken is. Maar je kunt de Hemel op aarde binnengaan door te leren hoe je in contact komt met Goddelijk Bewustzijn en Het uitnodigen om je geest en hart te vullen en nieuwe richting te geven aan je gedachteleven – en vervolgens ook aan je toekomstige leven en activiteiten.

Ik verlang ernaar dat jij ware vrijheid van het ego vindt en de transcendente vreugde van Goddelijkheid binnengaat, terwijl je nog op aarde bent.Deze teksten zijn onderworpen aan Christus’ recht. Vergeet niet dat deze teksten afkomstig zijn uit het Hoogste Rijk van Goddelijk Bewustzijn en door Hem worden beschermd. Elk citaat dient onveranderd blijven, zowel in tekst als in opmaak, gerapporteerd aan de moeder website en als er giften of andere inkomsten worden ontvangen door het gebruik van deze teksten wordt tiende van de opbrengst verwacht.